Важлива інформація стосовно дотримання  визначеного порядку складення адвокатських запитів та оформлення додатків до них

Шановні колеги!

Рішенням № 162 Ради адвокатів України від 04 серпня 2017 року вирішено: «звернути увагу адвокатів України, що до адвокатського запиту додається копія ордеру на надання правової допомоги, як цілісного документу, встановленої Радою адвокатів України формою, тобто у сукупності його титульної та зворотної форми».

У зв’язку з виникненням ряду питань щодо порядку застосування зазначеного Рішення, від РАОО направлено звернення до Ради адвокатів України з проханням надати роз’яснення стосовно процедури належного оформлення копії ордеру на надання правової допомоги як додатку до адвокатського запиту та необхідності засвідчення адвокатом зворотної сторони ордеру у випадку відсутності на ній записів.

Згідно з ч. 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Враховуючи викладене, з метою додержання вимог Рішення № 162 Ради адвокатів України, просимо дотримуватись визначеного порядку складення адвокатських запитів та оформлення додатків до них, зокрема, копій ордерів, задля можливості подальшого захисту професійних прав адвокатів.