Секретар РАОО

КАРМАЗІНА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА

Секретар Ради адвокатів Одеської області

 Обрана до складу Ради адвокатів Одеської області 23 вересня 2017 року.

15 січня 2020 року обрана Секретарем Ради. Як членкиня регіонального органу адвокатського самоврядування відповідає за наступні напрямки діяльності: підвищення кваліфікації адвокатів, участь у складі редакційної ради професійного видання “Вісник Одеської адвокатури”, організацію та координацію благодійних та правопросвітницькихпроєктів Ради.

Є заступницею голови Комітету з конституційного правосуддя та прав людини Ради адвокатів Одеської області, членкинею наступних комітетів, що діють у складі Ради адвокатів Одеської області: із  медіації  та інших видів альтернативного врегулювання спорів;  з правил адвокатської етики та судової промови; підвищення кваліфікації адвокатів.

 ПОТОЧНА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

З квітня 2007 року і дотепер здійснює індивідуальну адвокатську діяльність всіх видів.

Спеціалізуєтьсяна захисті прав іноземних фізичних та юридичних осіб, особливо вразливих осіб (неповнолітніх, пацієнтів ЗПТ, ВІЛ/СНІД позитивних осіб, представників ЛГБТКІ, внутрішньо переміщених осіб), захисті прав людини у Європейському суді з прав людини та Конституційному Суді України, участі у процедурах медіації.

Практика переважно складається зі справ у сфері кримінального, конституційного, сімейного, цивільного та адміністративного права. Правову допомогу у сімейних та спадковихсправах часто надає на умовах probono. Надання правової допомоги здійснюється українською, англійською, російською, французькою та турецькою мовами.

З 03.04.2007 року є учасницею Одеської обласної колегії адвокатів, Спілки адвокатів України, з 2012 р. – Національної асоціації адвокатів України, з 2017 р. – Української академії медіації, з 2019 р. – Асоціації правників України, ГО “ЮрФем”, з 2021 р. – ГО “Асоціація сімейних медіаторів України” (член правління).

З липня 2013 року виступаєадвокаткою-керівницею стажування майбутніх адвокатів у Раді адвокатів Одеської області.

З травня 2014 року є співзасновницею, заступницею голови Наглядової ради, а з листопада 2014 р. – також керівницею Одеського відокремленого підрозділу Громадської організації “Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну  правову допомогу”.

З лютого 2005 року і дотепер пройшла шлях від викладачки до доцентки кафедри конституційного права та правосуддя Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, де здійснює викладацьку, науково-методичну та виховну діяльність. Має досвід викладання наступних навчальних дисциплін: “Організація судових та правоохоронних органів”, “Порівняльне конституційне право”, “Основи конституційного права”, “Адвокатура в Україні”, “Захист прав людини в практиці Європейського Суду з прав людини”, “Новітні людські права”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Порівняльне правознавство”, “Альтернативні способи вирішення спорів”, “Вступ до медіації” (англомовний курс).

З серпня 2017 року є сімейною медіаторкою в ГС “Українська академія медіації” та низці підтримуваних цією організацією волонтерських проєктів.

З листопада 2014 року і дотепер викладає і розробляє відповідні навчальні матеріали в Одеському регіональному відділенні Національної школи суддів України.

З осені 2016 року і дотепер завдяки участі у програмі “ERASMUS+”, що фінансується Європейською комісією, є гостьовою професоркою Університету Деусто (м.Більбао та м.Сан-Себастьян, Країна Басків, Королівство Іспанія) та Університету імені Аристотеля (м.Салоніки, Грецька Республіка), де викладає авторський курс “Європейська конвенція з прав людини як джерело права”для студентів-бакалаврів, магістрів та аспірантів,а також проводить заняттяз тематики порівняльного конституційного права та права прав людини, семінари для популяризації українсько-іспанських та українсько-грецьких відносин і співпраці в процесі правозастосування та нормопроєктування.

З червня 2013 року і дотепер єсертифікованою Національною асоціацією адвокатів Україниадвокаткою-тренеркою/модераторкоюз обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (від Координаційного центру з надання правової допомоги).

 З жовтня 2013 року є членом робочої групи з удосконалення законодавства про безоплатну правову допомогу  та членом робочої групи з розробки Стандартів якості безоплатної правової допомогипри Координаційному центрі з надання правової допомоги.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

З квітня 2014 року виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Механізм реалізації конституційного права особи на безоплатну правову допомогу: реалії та перспективи”.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного права та правосуддя).

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 листопада 2011 року за результатами прилюдного захисту дисертації на тему “Механізм взаємодії джерел континентального та загального права” у спеціалізованій вченій раді     Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м. Львів було видано Диплом кандидата юридичних наукза спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

ОСВІТА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. РАДА ЄВРОПИ (м. Страсбург, Французька Республіка), з 2016 року і дотепер: навчання в рамках Європейської програми навчання у галузі прав людини для представників юридичних професій проєктуHELP
 2. УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДІАЦІЇ спільно з НІМЕЦЬКОЮ СПІЛКОЮ АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ (DAV-UKRAINE), MEDIATORGMBH, НІМЕЦЬКОЮ АДВОКАТСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ (DAA – DEUTSCHEANWALTAKADEMIE), 2017: спеціалізований базовий курс “Медіація”
 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Вільнюс, Литва) 01.11.2014 – 01.02.2016: навчання на проекті “Дистанційне навчання адвокатів правам людини” (реалізується в рамках програми Мережі Будинків з Прав Людини “Міжнародне право для захисту суспільних інтересів” спільно з УГСПЛ)
 4. ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА, економіко-правовий факультет, 2005 рік: повна вища економічна освіта, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, кваліфікаційно-освітній рівень “спеціаліст”, кваліфікація “менеджер-економіст, менеджер зовнішньоекономічної діяльності”

5.КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, Інститут міжнародних відносин, 2002-2005 роки: навчання за програмою проекту TACIS “Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони”  за спеціалізацією “Європейське право”

 1. ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ, факультет цивільного права та підприємництва, 2003 рік: повна вища юридична освіта (диплом з відзнакою), спеціальність “Правознавство”, кваліфікаційно-освітній рівень “магістр права”, кваліфікація “юрист”

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ:

 1. Почесна відзнака Національної асоціації адвокатів України (14.12.2020 р.)
 2. Подяки за сприяння розвитку та зміцнення адвокатури в Україні, сумлінну і плідну працю, спрямовану на захист конституційних прав громадян і зміцнення законності, високий професіоналізм та постійне вдосконалення адвокатської майстерності, а також з нагоди Дня адвокатури України (за підписом Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України 17.12.2013 р., 19.12.2017 р. та 19.12.2019 р.)
 3. 3. Почесні грамоти за значний внесок у розбудову правової держави, особисті заслуги у зміцненні правових засад державності, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди Дня юриста (за підписом Голови Одеської обласної державної адміністрації 03.10.2013 р. та 08.10.2017 р.)
 4. Подяки Національної школи суддів України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих суддівських кадрів та з нагоди Дня юриста (08.10.2015 р. та 08.10.2017 р.)
 5. Почесна грамота Одеської обласної ради (08.10.2019 р.)
 6. Почесна грамота Одеської міської Ради (19.12.2020 р.)