12 жовтня 2018 року Відділенням Асоціації правників України в Одеській області, Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України спільно з Радою адвокатів Одеської області було організовано і проведено форум «Дисциплінарна відповідальність у галузі правосуддя»

З вітальними словами до учасників звернулися Олег Глуханчук – голова Одеського окружного адміністративного суду, Володимир Кравчук – голова АРССУ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Йосип Бронз – голова Ради адвокатів Одеської області, Олександр Джабурія – голова П’ятого апеляційного адміністративного суду, Андрій Дрішлюк – заступник голови Апеляційного суду Одеської області, та Олександр Байдерін – адвокат, голова Відділення АПУ в Одеській області, голова Комітету господарського права і процесу Ради адвокатів Одеської області.

Перша панель розпочалася із доповіді Сергія Костенка  члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, який провів порівняльний аналіз дотримання європейських стандартів притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів. Пан Костенко приділив увагу видам дисциплінарних стягнень, процедурам оцінювання, як засобу заохочення, а також проблемним питанням діяльності прокурора, які не завжди відповідають кодексу етики. Доповідач висунув пропозиції щодо створення досьє прокурорів, що значно б полегшило роботу КДК, і внесення з цього приводу відповідних змін до законодавства.

Продовжив тему дисциплінарної відповідальності прокурорів Володимир Комков – член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати. Доповідачем була наведена статистика розгляду скарг на рішення КДКП, зокрема, за останній рік надійшло 67скарг, з яких тільки 15 – від прокурорів. На реальних прикладах доповідач розмежував випадки, в яких дійсно існували підстави для притягнення прокурорів до відповідальності, та окремо випадки допущення помилок, які не містили в собі умислу на їх вчинення з боку прокурорів.

«Суддівську» панель відкрив Андрій Бойко – член Вищої ради правосуддя, який дослідив основні види дисциплінарних проступків, за які суддів притягнуто до відповідальності, ілюструючи доповідь статистичними даними. За словами доповідача, найбільше рішень Дисциплінарних палат ВРП винесено у зв’язку здопущенням суддею поведінки, що ганьбить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну недовіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу.

Володимир Кравчук – голова АРССУ, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, представив детальне дослідження видів дисциплінарних правопорушень, підстав притягнення до відповідальності та аналіз законодавчих норм, що регулюють таку процедуру. Доповідач не залишив поза увагою і реформу суддівської кар’єри, висунув пропозиції щодо формування ВККС виключно із числа суддів, а також запровадження представництва в ній суддів трьох інстанцій і різних спеціалізацій (за умови її збереження).

Про перспективи розвитку інституту дисциплінарної відповідальності суддів також зазначив Олександр Кравець – член Правління АРССУ, суддя Одеського апеляційного адміністративного суду. Доповідачем було наведено ряд пропозицій, серед яких: виключити дублювання деяких складів дисциплінарних порушень для уникнення порушення принципу правової визначеності та випадків, коли фактично за одне порушення можна буде формально застосувати декілька видів відповідальності; склад дисциплінарного порушення не може підміняти поняття «судової помилки», яка може та має бути виправлена при апеляційному чи касаційному розгляді; необхідно уникати вибіркового тлумачення та інше.

Завершальною частиною форуму стала «адвокатська» панель, на якій виступили Марина Тулякова – голова дисциплінарної палати КДКА Одеської області, та Нана Бакаянова – д.ю.н., зав. кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури НУ «ОЮА». Спікери розповіли про випадки недобросовісної поведінки адвокатів у відносинах з клієнтами, докладно розкрили порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Марина Тулякова наголосила, зокрема, на проблеми та необхідність встановлення механізму контролю за прийнятими рішеннями КДК адвокатури щодо зупинення права на адвокатську діяльність. Адже, на жаль, існують випадки зловживання, коли адвокат, всупереч застосованому до нього дисциплінарному стягненню, продовжує займатися адвокатською діяльністю. Окремо було наголошено на проблемі нехтування окремими адвокатами положеннями про обов’язковість укладання з клієнтами договорів про надання правової допомоги, а також необхідність чіткого визначення предмету договорів (змісту доручення клієнтів у кожному випадку).

Адвокат Нана Бакаянова зауважила на тому, що перелік дисциплінарних стягнень щодо адвокатів є завузьким, що в свою чергу має причинно-наслідковий зв’язок із питанням належного дотримання адвокатами своїх професійних обов’язків. Крім того, існує проблема можливості звернення необмеженого кола осібзі скаргою щодо поведінки адвоката, у тому числі заявників, права та інтереси яких безпосередньо не зачіпаються. Доповідач зазначила, що наразі готуються пропозиції до законопроектів, з якими найближчим часом можна буде ознайомитися. Окремо спікери наголосили на проблемі захисту таємниці нарадчої кімнати при ухваленні рішень КДКА, а також на проблемах не з’явлення адвокатів на судові засідання без поважних причин, що призводить до зриву відповідних засідань та наявності підстав застосування до порушників заходів дисциплінарної відповідальності.

Вищевказаний форум був проведений у зв’язку зі змінами до Конституції України, де у розділ «Правосуддя» увійшли судді, прокурори, адвокати.

Крім викладеної інформації, яка відображає сутність панельних дискусій по дисциплінарній відповідальності суддів, прокурорів та адвокатів, робочою групою буде підготовлена резолюція, в яку увійдуть всі пропозиції, запропоновані на форумі. Як влучно сформулював адвокат з Одеси Пєров А.П., це необхідно для кращої передбачуваності при взаємодії суддів, прокурорів та адвокатів, а також інших суб’єктів правовідносин.

Організатори заходу дякують доповідачам і гостям за плідну роботу, а також окремо Одеському окружному адміністративному суду – за виявлену гостинність.

статистика правопорушень

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA