15 листопада 2017 року відбулося планове засідання Ради адвокатів Одеської області

Провели засідання  голова Ради адвокатів Одеської області Й..Л. Бронз та заступник голови А.Є. Костін.

На порядку денному стояли наступні питання: інформація про діяльність Ради адвокатів Одеської області; про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит та мають стаж роботи у якості помічника адвоката; про затвердження звітів про проходження стажування та видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які пройшли стажування; про направлення на стажування і призначення керівників стажування; про затвердження рішень про видачу посвідчень помічника адвоката і включення даних щодо помічників адвокатів до ЄРАУ; про заміну свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльністю адвоката, у зв’язку зі зміною прізвища; розгляд заяви адвоката про звільнення від сплати щорічного внеску за 2018 р., у зв’язку з інвалідністю; про надання матеріальної допомоги адвокатам згідно із поданими ними заявами.

Під час засідання було затверджено Положення про Комітет із правил адвокатської етики та судової промови. Його головою став Юрій Моєсейович Полонський.

Було також розглянуто заяву Комітету захисту професійних прав адвокатів  та реалізації гарантій адвокатської діяльності по прийняття кандидата у члени Комітету.

Стосовно винесеного на розгляд Ради питання про затвердження складу та  керівника Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасного надання адвокатами безоплатної правової допомоги. Вирішили: частково оновити склад Комісії і доручити і надалі її очолювати Ларисі Михайлівні Аліній.

Тривалу дискусію викликав розгляд двох організаційних пропозицій, внесених адвокатами, як от: про створення Комітету з податкового права та про створення Комітету з питань адміністративного права і процесу.

Після тривалого обговорення вирішили перенести розгляд питання на наступне засідання Ради. Ініціативній групі доручено відпрацювати концепції Комітетів (як варіант: це може бути один Комітет), а також зважено продумати кандидатуру керівника, оскільки ним має стати шанована серед колег людина, яка матиме не лише бажання очолювати Комітет, але й можливість повноцінно працювати в ньому.

Також учасники засідання обговорили питання та схвалили рішення стосовно святкового відзначення Дня адвокатури України.