23 березня та 20 квітня 2018 року в Києві відбудуться семінари на тему: «Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства» (заходи акредитовано НААУ; 7 балів адвокатам)

Компанія «Кортекс» запрошує Вас на семінар 23 березня та 20 квітня «Нові процесуальні кодекси: ГПК, ЦПК, КАС. Проблемні та практичні питання застосування норм нового процесуального законодавства.» Три кодекси – ГПК, КАС, ЦПК в одному семінарі. Проблемні питання та перший досвід в нових процесуальних реаліях.

Спікери:

Рогач Л. І. *            – суддя Великої Палати Верховного Суду.

Ключкович В. Ю. – заступник голови Київського апеляційного адміністративного суду.

Васильченко Т. В. – суддя Господарського суду м. Києва.

Панченко О. О.     –  суддя Авдіївського міського суду.

Програма:

Модуль І. НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ ГПК, ЦПК, КАС. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗМІН.

Модуль ІІ. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ.

Забезпечення принципів змагальності, диспозитивності та пропорційності як засад судочинства.

Забезпечення єдності судової практики.

Нові правила юрисдикції та підсудності.

Професійне і відповідальне представництво у судовому процесі.

 • Представництво та самопредставництво. Хто може та не може бути представником юридичної особи у господарському процесі. Документи, що підтверджують повноваження представника. Чи може піти в суд в.о. керівника?
 • Коли участь адвокатів є обов’язковою.

Преюдиція у судових рішеннях по-новому.

Процесуальні документи, з якими учасники справи можуть викладати свою позицію в суді. Строки подання. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.

Зміни в порядку виклику до суду. Коли суд визнає явку обов’язковою?

Порядок та присічні строки вчинення процесуальних дій

Диференціація правил розгляду справ залежно від їх складності.

Форми проваджень. Критерії розподілу. Як не помилитись у виборі. Ризики та наслідки.

 • Умови розподілу справ в позовному провадженні.
 • Наказне  та спрощене позовне провадження: в яких випадках доцільно використовувати той чи інший вид.
 • Наказне провадження.
 • Особливості призначення спрощеного провадження- що враховує суд. Чи можна перевести у спрощене провадження немайнові справи?
 • Як розглядаються справи у порядку спрощеного провадження .Перехід у загальне провадження. Чи є обов’язкове спрощене провадження?
 • Підстави залишення заяви без руху. Приклади.
 • Повернення  позовної заяви. Приклади з практики.
 • Об’єднання та роз’єднання справ. Ми об’єднуємо, а судді роз’єднують ).

 Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних справ.

 • Розгляд справ без виклику сторін (письмове провадження).
 • Процедура врегулювання спорів за участю судді. Мирова угода або врегулювання спору за участю судді? Яку процедуру обрати?  Продовження судового розгляду. Примирення на різних  стадіях.
 • Прискорення розв’язування спорів, зокрема у справах що стосуються незаперечного права.
 • Розгляд малозначних справ у порядку спрощеного позовного провадження.

 Докази та доказування. Проблемні питання. Нові процесуальні можливості. Тактика доведення своїх вимог.

 • Реалізація обов’язку доказування і подання доказів. Тягар доказування. Роль суду в процесі доказування.
 • Подання доказів. Позитивні та негативні моменти забезпечення доказів до їх подання.
 • Коли суд може самостійно витребовувати докази.
 • Доказування негативних фактів.
 • Право на 10 запитань.
 • Електронні докази.
 • Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
 • Показання свідків. Чи потрібні свідки у господарському процесі? Коли заява свідка не є  належним доказом.
 • Письмові докази.
 • Оцінка доказів. Звільнення від доказування.

 Забезпечення позову. Розширення способів забезпечення позову: позитив чи негатив ? Ризики та наслідки зловживання.

Зловживання процесуальними правами – дії, що суперечать завданням судочинства та їх наслідки. Засоби протидії зловживанням.

Судові витрати та їх співмірність. Яка повинна бути сума судових витрат, коли подавати , щоб не втратити права. Випадки  з практики.

 • Порядок доказування розміру судових витрат, їх ефективний розподіл.
 • Попереднє визначення суми судових витрат.
 • Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
 • Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
 • Можливість вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
 • Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи (ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення).

 Майбутнє – «електронний суд».

Перегляд судових рішень. Новели апеляційного та касаційного провадження.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Правила розгляду справ Верховним Судом.

 

Модуль ІІІ. СПЕЦИФІКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА.

 • Нові правила юрисдикції. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
 • Нова редакція принципу з’ясування обставин.
 • Особливості застосування аналогії за новим КАСУ.
 • Розширення способів судового захисту та засобів доказування в адміністративному процесі. Перегляд стандарту доказування. Предмет доказування в адміністративному судочинстві. Проблемні питання. Можливості залучення спеціалістів в галузі права.
 • Способи забезпечення доказів та позову: особливості адміністративного процесу.
 • Зразкова та типова справи – процесуальна новела КАСУ. Розгляд зразкових та типових справ. Особливості провадження.
 • Зустрічний позов в адміністративному процесі.
 • Судова медіація в публічно – правових спорах: чи можлива на практиці?
 • Спрощене позовне провадження: відмінність від нового ЦПК та ГПК. Для яких справ? За якою процедурою?
 • Судові витрати в адмінпроцесі. Обмеження принципу повного відшкодування судових витрат в адміністративному процесі.
 • Термінова адміністративна справа та порядок їі розгляду.
 • Особливості розгляду окремих категорій справ встановлених новим КАСУ.
 • Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень.

Модуль ІV. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.

 • Нові правила юрисдикції. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
 • Особливі правила доказування за окремими категоріями справ по ЦПК.
 • Дієві механізми забезпечення доказів та позову.
 • Види, склад, розмір та ефективна компенсація судових витрат.
 • Заходи процесуального примусу .
 • Наказне провадження: специфіка цивільного процесу.
 • Позовне провадження.
 • Спрощення та прискорення розгляду нескладних та менш значних цивільних справ.
 • Особливості апеляційного та касаційного перегляду судових рішень в цивільному процесі.

Місце проведення: м. Київ.

Детальна інформація на сайтіdesyatka.com.ua

 

Якщо у Вас є питання щодо семінару, телефонуйте: (044) 451-88-12  (067) 403-45-46

Ми відповімо на будь-яке Ваше запитання.