26 січня 2019 року організовано і конструктивно пройшла щорічна Конференція адвокатів Одеської області

Участь у щорічній Конференції взяли 87 делегатів із 114 обраних на районних зборах адвокатів, що забезпечило кворум.

Голова Ради адвокатів Одеської області Йосип Бронз, згідно з порядком денним Конференції, прозвітував про проведену впродовж 2018 року роботу по забезпеченню адвокатської діяльності.

Зокрема, було проведено близько 40 заходів із підвищення кваліфікації адвокатів. У новому році таку роботу буде продовжено, оскільки навчання адвокатів – невід’ємна складова їх діяльності. У планах на 2019 рік також проведення кущових семінарів у Подольську та в Ізмаїлі.

Активно працювали всі 12 Комітетів Ради. Для забезпечення захисту прав адвокатів та реалізації адвокатської діяльності було укладено угоду з охоронною агенцією.

Впродовж року, який минув, адвокати Одеської області активно працювали над новою редакцією Закону України «Про адвокатуру», брали участь у видавничій діяльності, були ініціаторами низки цікавих заходів. Чотири рази на рік продовжує виходити «Вісник», до укладання якого активно залучалися як досвідчені адвокати, так і молоді колеги. Промовець закликав колег пропонувати нові теми, нові рубрики, писати цікаві статті, коментарі, спогади, розповідати про колег, про випадки з адвокатської практики тощо.

Цього року є великі плани на укладання та видрук/передрук альманаху з історії адвокатури, збірника праць з адвокатської етики, інших фахових видань, які сприятимуть підвищенню кваліфікації адвокатів. Чотири рази на рік плануємо видати «Вісник».

Допомога колегам-ветеранам і тим, хто зіткнувся з непростими життєвими проблемами,- питання, які традиційно перебувають у колі діяльності Ради, оскільки співтовариство адвокатів завжди вирізнялося солідарністю і колективізмом, бажанням підтримати адвокатів-пенсіонерів, колег з інвалідністю у тяжку для них  хвилину життя.

Керівник відзначив роботу працівників канцелярії та бухгалтерії Ради, які добросовісно та якісно, не рахуючись із часом, виконували поставлені перед ними завдання.

Заступник голови Ради Андрій Костін детально зупинився на міжнародній діяльності адвокатури області. Одеса, сказав, – це місто пілотних проектів, в яких адвокати Одещини  беруть активну участь. Зокрема, у заходах із питань взаємодії усіх органів правосуддя, до яких ми активно доносимо свою позицію. Репутації адвокатів  Одещини що з роком росте. Роботу у завданому напрямку буде продовжено і цього року.

Учасники щорічної Конференції прослухали та обговорили звіт Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, з яким виступила голова КДКА Наталя Рудницька.

Звіт найближчим часом буде розміщено на створеному офіційному сайті КДКА адвокатури Одеської області (https://kdka.odessa.gov.ua/).

Проведену роботу, про яку йшлося у звітах, делегати Конференції відкритим голосуванням визнали «задовільною», затвердили кошториси та штатні розписи на 2019 рік.

Делегати Конференції також дали згоду на те, щоб голова КДКА вносила зміни до штатного розпису та до кошторису (у його межах) для забезпечення повноцінної роботи Комісії, а також проголосували за кілька суттєвих змін стосовно можливого перерозподілу зібраних внесків, якщо цього вимагатиме поточна діяльність.

Із висновками Ревізійної комісії адвокатури Одеської області стосовно перевірок фінансово-господарської діяльності Ради та КДКА (перевірку проводила також Вища Ревізійна комісія адвокатури України і дала високу оцінку організації діяльності РАОО та КДКА ) перед делегатами Конференції виступила голова комісії Валентина Азаркіна, яка, зокрема, сказала, що за підзвітний час порушень у веденні кошторису (надходження і витрати), а також при ревізіях касових операцій не виявлено: зібрані кошти витрачалися ощадливо, чітко за призначенням.

Перед учасниками заходу також мали слово представник адвокатів Одеської області у складі Ради адвокатів України Ольга Головченко та представник адвокатів Одеської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України Тетяна Подольна.

Висновки, з якими вони виступили, були обговорені і затверджені делегатами звітної Конференції.

Цьогорічна Конференція вкотре довела активну громадянську позицію адвокатів Одещини. Зокрема, більшістю голосів була підтримана пропозиція адвоката В.Г Маслова про повернення розділу «Доброчесність і порядність» до Правил адвокатської етики як одного із базових.

Пропозицію адвоката буде належно оформлено та винесено на обговорення з’їзду адвокатів України.

У ході щорічної Конференції адвокатів області рейтинговим голосуванням було обрано делегатів (1 делегат від 250 адвокатів) на з’їзд адвокатів України, який відбудеться 15-16 лютого 2019 року.

Ними стали:

1.Костін А.Є.

  1. Козлов О.О.
  2. Семенов В.І.
  3. Бакаянова Н.М.
  4. Подольна Т.А.
  5. Джабурія О.О.
  6. Кармазіна К.Ю.
  7. Маслов В.Г.
  8. Головченко О.О.
  9. Болдін М.Я.

DSCN2254