4 червня 2020 року в режимі онлайн пройшло засідання круглого столу «Відкриття ринку землі та зміни підвідомчості земельних спорів», у роботі якого взяла участь заступник голови Ради адвокатів Одеської області Олена Джабурія

Круглий стіл був присвячений законодавчій ініціативі групи Народних депутатів України – проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо підвідомчості спорів, що виникають у сфері земельних відносин та спорів щодо нерухомого майна» 31.03.2020 № 3296.

Автори законопроекту стверджують, що у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», яким запроваджено ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення, збільшиться кількість спорів щодо земельних правовідносин, а, відтак, підвідомчість земельних спорів має бути передана від судів адміністративної юрисдикції до господарських судів.
У контексті запропонованих парламентарями змін варто наголосити, що Конституційний Суд у рішенні від 1.04.2010 №10-рп/2010 констатував, що «вирішення земельних спорів фізичних та юридичних осіб з органом місцевого самоврядування як суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності належить до юрисдикції адміністративних судів, крім публічно-правових спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення».
Окрім того, члени Комітету з адміністративного права та процесу, які взяли участь у засіданні круглого столу, звернули увагу на те, що Кодекс адміністративного судочинства України містить більш дієві «механізми» захисту осіб, які звертаються з адміністративним позовом до суду.
Так, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкт владних повноважень.

Окрім того, адміністративний суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.
Цілком підтримується позиція Секретаря Великої Палати Верховного Суду Князєва Всеволода, що питання розмежування юрисдикції земельних спорів повинно бути вирішено з урахуванням передбаченого ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини принципу доступності правосуддя, що є одним з актуальних питань в сучасних вітчизняних реаліях.

У деяких областях відстань від населених пунктів до обласного центру складає 250-300 км, що перешкоджає громадянам ефективно реалізувати своє право на звернення в суд.
На думку членів Комітету з адміністративного права та процесу зміна юрисдикційної підсудності з адміністративної на господарську значно звузить процесуальні можливості позивачів у публічно-правових спорах щодо земельних правовідносин із суб’єктами владних повноважень.