Бронювання адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців, надання відстрочки та бронювання на період мобілізації органам та особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

 

https://petition.president.gov.ua/petition/227048

 

Конституція України встановила право кожного на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура, незалежність якої гарантується та працівники безоплатної правової допомоги. Поряд з іншими державними органами і установами системи правосуддя цілком закономірно та необхідно включити органи та осіб, які здійснюють виконання судових рішень і рішень інших органів.

Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом (ст. ст. 59, 131-2 Конституції).
Отже, з одного боку, законопроектом пропонується бронювання суддів, прокурорів, працівників органів досудового розслідування та правоохоронних органів, осіб, які працюють в судах, інших державних органах та установах системи правосуддя, а з іншого, – адвокати, які також входять до системи правосуддя (конституційні норми про адвокатуру, працівників безоплатної правової допомоги знаходиться саме у Розділі VIII «Правосуддя» Основного Закону), не є такими, що підлягають бронюванню.

Безоплатна первинна правнича допомога (БППД) включає в себе такі види правничих послуг: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації.

В статті 23 Закону пропонується доповнити перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, наступною категорією: «судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голова Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя».

Однак неврахування інституту адвокатури, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців у системі органів та установ правосуддя заподіює значну шкоду соціальній сфері, оскільки призводить до руйнації системи соціального захисту населення в частині надання правничої допомоги та примусового виконання рішень незахищеним верствам населення та іншим громадянам, у тому числі, військовослужбовцям.

Примусове виконання судових рішень є завершальною і невід’ємною стадією правосуддя, і будь яке ухвалене судом рішення без його фактичного виконання не має належної державної ваги. Саме на стадії примусового виконання рішень відбувається реальне відновлення порушених прав як фізичних, так і юридичних осіб, або ж компенсація понесеної шкоди чи збитків.


Таким чином, діяльність органів та осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (тобто органів державної виконавчої служби та приватних виконавців) є об’єктивно важливою для забезпечення виконання функцій держави, функціонування економіки та повноцінної реалізації конституційного права кожного на судовий захист.


Мобілізація адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги
та примусового виконання рішень, може відбутися значне порушення законних прав та інтересів сотень тисяч громадян України та юридичних осіб.

З огляду на це, вважаю за необхідне внести адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців до переліку осіб, які мають право отримати відстрочку та бронювання на період мобілізації.