Чергове порушення прав адвокатів з боку правоохоронних органів

За.ставкаКомітет захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності отримує чимало звернень від адвокатів з приводу порушення їх прав та тиску, який здійснюється з боку правоохоронних органів.

Зокрема, 9 березня 2017 р. Прокуратурою Одеської області було неправомірно проведено обшук у помешканні адвоката Головачової Лідії Миколаївни, після чого її було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

При здійсненні зазначених процесуальних дій службові особи Прокуратури Одеської області, нехтуючи нормами законодавства України, грубо порушили вимоги щодо завчасного повідомлення ради адвокатів регіону про проведення процесуальних дій відносно адвоката, а також забезпечення присутності представника відповідної ради задля реалізації гарантій адвокатської діяльності, передбачених Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», КПК України та іншими нормативно-правовими актами.

10.03.2017 р. у відповідь на виклик про порушення службовими особи Прокуратури Одеської області професійних прав адвоката Головачової Л.М., з метою їх фіксації та усунення, член Комітету захисту професійних прав адвокатів адвокат Юрій Григоренко прибув до зазначеного місця.

Крім виявлених порушень ч. 1, ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ані захиснику адвоката Головачової Л.М., ані представнику Ради адвокатів Одеської області не була надана копія протоколу обшуку помешкання адвоката.

Незважаючи на чітко встановлений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» обов’язок органів державної влади, їх посадових і службових осіб дотримуватися вимог законодавства України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколів до неї, дедалі частіше спостерігаються ситуації, що підлягають негайному втручанню членів Комітету задля захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності.

 Звіт представника Ради адвокатів Одеської області щодо реагування на виклик про порушення прав адвоката додається.

За.ставка

 14.03

14.03 001

14.03 002