До особливої уваги  адвокатів! Щодо сплати щорічних членських внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Сплата щорічних членських внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є обов’язком кожного адвоката, що передбачено   п. 5 ст. 21, п.6 ст. 55, п.1.1. ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Рішеннями Ради адвокатів України щодо розміру та порядку і терміну  їх внесення.

Значна більшість адвокатів Одеського регіону своєчасно та у встановленому розмірі сплачує такі внески, що дозволяє  Національній асоціації адвокатів України та Радам адвокатів регіонів організовувати та забезпечувати належну фінансову та організаційну діяльність зазначених структур адвокатського самоврядування.

Разом із тим, знаходяться адвокати, які неналежно виконують обов’язки, покладені на них Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішеннями Ради адвокатів України, що передбачено ст. 57 Закону  України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про обов’язковість виконання рішень Ради адвокатів України всіма адвокатами.

Деякі адвокати не сплачують членські внески  по 3 – 5 років та, незважаючи на постійні нагадування про сплату членських внесків, не виконують своїх обов’язків та заборгованості не ліквідовують. Частина адвокатів – боржників посилається на те, що вони у ці роки адвокатською діяльністю не займалися, однак, всупереч п 1.1 ст. 31 Закону, не призупинили таку діяльність.

У якості прикладу такої неналежної поведінки адвоката, слід послатися на рішення КДКА Одеської області від 31.07.2018 р. відносно  адвоката Шишкіна Е.В., який на протязі 2013-2018 р.р. не сплачував зазначені внески та заборгував Раді адвокатів Одеської області близько 6 000 грн. та Національної асоціації адвокатів 2 500 грн.

Дисциплінарна палата КДКА Одеської області притягнула Шишкіна Е.В. до дисциплінарної відповідальності та зупинила  на шість місяців його право на зайняття адвокатською діяльністю.

Приморський  районний суд, куди звернувся Шишкін Е.В. з позовом на незаконність прийнятого дисциплінарною палатою рішення, 10.12.1018 р. задовольнив його позов та скасував постановлене рішення дисциплінарної палати.

КДКА Одеської області звернулась до апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою, яка була 08.05.2019 р. повністю задоволена, а  рішення суду першої інстанції – скасоване.

У свою чергу Шишкін Е.В., незадоволений таким рішення, оскаржив ухвалу Апеляційного суду до Верховного Суду у складі суддів колегії Касаційного адміністративного суду, який 09.08.2019 р. повністю погодився з висновком апеляційного суду та значно поширив підстави незаконності дій адвоката при несплаті членських внесків.

До відома тих адвокатів, які не сплачували членські внески на протязі тривалого часу, та можуть бути притягнені до дисциплінарної відповідальності, вважаю за необхідне ознайомити їх з цими підставами, як знаннями на майбутнє:

Відповідно до частини 1 статті 341 КАС України, Суд переглядає судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційноїінстанції норм матеріального і процесуального права.

Суд касаційної інстанції вважає, що суди попередніх інстанцій вірно встановили факт вчинення адвокатом Шишкіним Е.В. дисциплінарного проступку у вигляді несплати внесків на забезпечення діяльності адвокатського самоврядування.

Суд касаційної інстанції вважає, що суд апеляційної інстанції надав належну оцінку щодо правомірності прийняття рішення Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Одеської області доведено від 31.07.2018 року про притягнення адвоката Шишкіна Є.В. до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

Щодо  доводів позивача стосовно порушення строків притягнення до дисциплінарної відповідальності, суд відноситься критично.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що адвокат Шишкін Є. В. на протязі
п’яти років, з 2013 р. по 2017 р. , не сплачував обов’язкові щорічні внески на реалізацію діяльності органів адвокатського самоврядування, зазначене позивачем не спростовано.

У відповідності до ч. 2 ст.31 Закону, підставою для притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності є факт несплати ним внесків понад 3-х місяців та не подання ним даних  до Єдиного реєстру адвокатів України, несплата адвокатом внесків понад 3 місяців, вважається грубим порушенням адвокатської етики.

Зокрема, відповіднодо п. 6 частини другої от. 34 цього Закону підставою для  притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.                                                                 І

Відповідно до п. 2 частини першої за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката

може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень зупинення права на заняття

адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

При таких обставинах Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду приходить до висновку, що під час ухвалення рішень судами попередніх інстанцій не було порушено норм процесуального та матеріального права.

Необхідно зазначити, що, у відповідності до п.7 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120, адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку.

Обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює дисциплінарне провадження стосовно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Колегія суддів не приймає доводи касаційної скарги з приводу того, що строк притягнення до відповідальності сплив, на тій підставі, що факт правопорушення слід відраховувати з моменту виникнення обов’язку зі сплати щорічного внеску на реалізацію діяльності органів адвокатського самоврядування, а Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить визначення поняття «триваюче правопорушення».

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначає, що дійсно Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить поняття «триваюче правопорушення», проте триваючими визначаються правопорушення, які, почавшись із якоїсь протиправної дії або бездіяльності, здійснюються потім безперервно шляхом невиконання обов’язку.

Початковим моментом такого діяння може бути активна дія або бездіяльність, коли винний або не виконує конкретний покладений на нього обов’язок, або виконує його неповністю чи неналежним чином.

Відсутнє у Законі України «Про адвокатуру» поняття «триваюче правопорушення» не може бути підставою для звільнення від відповідальності.

При таких обставинах колегія суддів зазначає, що доводи касаційної скарги не спростовують висновки судів попередніх інстанцій.

Частиною першою статті 350 КАС України встановлено, що суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, якщо визнає, що суди першої інстанції не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуальних дій при ухваленні судових рішень.

Верховній Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зазначає, що висновки судів першої та апеляційної інстанцій є правильними, обґрунтованими, відповідають нормам матеріального та процесуального права, підстав для скасування чи зміни оскаржуваного судового рішення відсутні, тому касаційну скаргу Шишкіна Є.В. слід залишити без задоволення.

На час розгляду цього питання на засіданні Ради адвокатів Одеської області 21.08.2019 р., таких боржників нараховується 70 осіб, з якими були проведені телефонні перемовини, направлені листи за адресами, вказаними у ЄРАУ, однак, заборгованість таких осіб до теперішнього часу не погашена.

Також звертаємо увагу адвокатів на те, що в окремих випадках з адвокатами-боржниками не було можливості поспілкуватися, тому що в ЕРАУ їх відомості щодо місця проживання та номери телефонів зазначені неправильно, однак, адвокати не внесли відповідних змін щодо виправлення таких помилок, що є порушенням п.3 ст.17 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за що адвокат може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, Рада адвокатів Одеської області, на підставі Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, отримала можливість для подання позову про стягнення з Шишкіна Е.В. заборгованості по членських внесках за шість років.

 З огляду на наведене, з урахуванням того, що до кожного боржника можуть бути заявлені вимоги про відшкодування заборгованості, Рада адвокатів Одеської області, до подання позовів до суду, прийняла рішення про направлення матеріалів щодо заборгованості вказаних осіб до дисциплінарної палати КДКА Одеської області для притягнення їх до відповідної дисциплінарної відповідальності.

Й.Л. Бронз,

голова Ради адвокатів Одеської області.