До уваги адвокатів! Бали чи знання?

Як відомо, 14 лютого 2019 року рішенням РАУ затверджена нова редакції Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, яким визначені особливі вимоги до акредитації заходів із підвищення кваліфікації, лекторів та організаторів таких заходів.

З огляду на це, неакредитовані заходи з підвищення кваліфікації частково втрачають актуальність для адвокатів.

Рада адвокатів Одеської області переконана, що отримання балів не повинно передувати такій важливій складовій діяльності кожного адвоката, як підвищення кваліфікації.

Першочерговою метою проведення заходів є обмін практичним досвідом із колегами, отримання нових знань та обговорення найбільш актуальних питань із різних галузей права.

Рада адвокатів Одеської області закликає адвокатів, а також помічників адвокатів та стажистів, брати участь у професійних заходах та здобувати новий досвід і знання незалежно від наявності акредитації такого заходу відповідно до Порядку.

Наголошуємо, що зацікавленість адвокатів у відвідуванні відповідних заходів формує як кількість їх проведення, так і тематику.

Рада адвокатів Одеської області.