До уваги адвокатів! Останнім часом трапляються випадки непорозуміння між адвокатами і працівниками Служби судової охорони при проходженні до судових установ, у зв’язку з чим радимо ознайомитися із переліком правил і вимог для подальшого уникнення таких непорозумінь

 Рада адвокатів Одеської області пропонує адвокатам ознайомитися із Положенням про Службу судової охорони, яке затверджено Рішенням Вищої Ради правосуддя, витяг з якого надається:

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

04.04.2019  № 1051/0/15-19

 Про затвердження Положення про Службу судової охорони

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Вищої ради правосуддя
№ 3300/0/15-19 від 03.12.2019}

Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з прийняттям Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” внесенізміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, якими унормована діяльність Служби судової охорони,  її статус, повноваження, порядок проходження Служби, питання соціального захисту співробітників.

Статтею 160 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” передбачено, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Відповідно до статті 161 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” Служба судової охорони є державним органом у системі правосуддя для забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах.

Служба судової охорони підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

Положення про Службу судової охорони відповідно до пункту 13 частини першої статті 3 Закону України “Про Вищу раду правосуддя” затверджує Вища рада правосуддя.

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Мамонтову Ірину Юріївну, керуючись статтями 160-165 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, статтями 33034 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”, Вища рада правосуддя

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про Службу судової охорони, що додається.
  2. Визнати таким, щовтратило чинність, рішення Вищої ради правосуддя від 21 грудня 2017 року № 4237/0/15-17“Про затвердження Положення про Службу судової охорони”.

Голова Вищої ради правосуддя І.М. Бенедисюк.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
04.04.2019  № 1051/0/15-19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу судової охорони

  1. Службі та її співробітникам для здійснення покладених на них повноважень надається право:

1) вимагати від осіб, які входять до приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, пред’явлення документа, що посвідчує особу; перевіряти в осіб, які входять до приміщень суду, органів і установ системи правосуддя, документи, що посвідчують особу, та за наявності обґрунтованих підстав вважати, що перебування особи на об’єктах охорони створює загрозу безпеці суддів, працівників суду, об’єктів охорони, порушення громадського порядку, обмежувати допуск таких осіб до об’єктів охорони;

2) здійснювати поверхневу перевірку осіб, які входять на об’єкти охорони, шляхом їх візуального огляду та огляду їх речей, проведення по поверхні вбрання осіб спеціальним приладом або засобом;

3) затримувати осіб, які незаконно проникли або намагаються незаконно проникнути на об’єкти охорони, перевіряти у них документи, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд їх речей, які є при них, і передавати їх правоохоронним органам;

4) не допускати громадян до окремих приміщень об’єктів охорони, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх, тимчасово обмежувати фактичне володіння річчю, якщо це необхідно для забезпечення громадського порядку в суді, забезпечення особистої безпеки суддів та членів їх сімей, працівників суду, безпеки учасників судового процесу;

5) використовувати інформаційні ресурси в порядку, установленому для Національної поліції України Законом України “Про Національну поліцію”, одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності за письмовим запитом Голови Служби або його заступників відомості, необхідні для здійснення покладених на Службу повноважень;

6) вживати заходів з метою запобігання протиправним посяганням на суддів, членів їхніх сімей, працівників суду, умисному пошкодженню або знищенню майна об’єктів охорони;

З повним текстом Положення про Службу судової охорони можна ознайомитись за посиланням  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19

Рада адвокатів Одеської області.