Фіскальна міна (?) або про обов`язковий перехід на прийом платежів платіжними картками

ФІСКАЛЬНА МІНА
Якщо Адвокат=Торговець, то з 01.01.2023 року отримуємо нові обов`язки.
Закон має привносити порядок у суспільні відносини. Але, на жаль, іноді трапляється навпаки.
Мабуть, Ви чули у новинах, що з 01 січня 2023 року в Україні
розпочинається перший етап переходу бізнесу на обов`язковий прийом
платежів платіжними картками?
З цього приводу маємо ТРИ новини, лише ОДНА з яких гарна.
Почнемо з двох негарних.
Перша новина:
На обов`язковий прийом платежів платіжними картками
повинні поступово перейти, зокрема, всі адвокати, незалежно від
організаційної форми адвокатської діяльності.
Друга новина:
Законом (*) заборонено, у тому числі адвокатам, встановлювати
різні ціни у разі здійснення розрахунку у безготівковій формі
порівняно з розрахунком готівковими коштами.
Третя (гарна) новина:
Прийом платежів платіжними картками не вимагає
обов`язкового застосування платіжних терміналів.
Чому так? Адже маємо наступні вимоги ч.28 ст.38 Закону України «Про
платіжні послуги»:
Торговці зобов’язані забезпечувати можливість здійснення
безготівкових розрахунків за продані товари (надані послуги), у тому числі
за допомогою електронних платіжних засобів та/або платіжних
застосунків, та/або платіжних пристроїв.
Але при чому тут адвокати,-  запитаєте Ви?
Тоді дивимося на наступні вимоги п.89 ч.1 ст.1 цього ж Закону
України «Про платіжні послуги»:
торговець – суб’єкт господарювання (юридична особа або фізична
особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, НЕЗАЛЕЖНУ
ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ), який відповідно до договору з відповідним
надавачем платіжних послуг (еквайром або іншим) приймає до
обслуговування платіжні інструменти для здійснення оплати вартості
товарів чи послуг, включаючи послуги з видачі коштів у готівковій формі…

Тобто до торговців належать як адвокатські об`єднання, так і
адвокатські бюро та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність
індивідуально.  До торговців належать також фізичні особи-підприємці.
Чому прийом платежів платіжними картками не вимагає
обов`язкового застосування платіжних терміналів?
Тому, що у вищенаведених вимогах закону зазначено, що торговці
зобов’язані забезпечувати можливість здійснення безготівкових
розрахунків за продані товари (надані послуги), у тому числі за
допомогою електронних платіжних засобів та/або платіжних застосунків,
та/або платіжних пристроїв.
При цьому під платіжним пристроєм закон має на увазі технічний
пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування, програмно-апаратне середовище
мобільного телефону, інший пристрій), що дає змогу користувачу
ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з
функціональними можливостями цього пристрою.
Чому новий обов`язок виникає саме з 1 січня 2023 року?
Сама ця дата передбачена Постановою Кабінету Міністрів України
№ 894 від 29.07.2022 р. «Про встановлення строків, до настання яких
торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових
розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних
засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними
товари (надані послуги)».
Відповідно до цієї постанови, з 1 січня 2023 року торговці (до яких, як
було вищенаведено, належать і адвокати) зобов’язані забезпечувати
можливість здійснення безготівкових розрахунків за надані послуги, у
тому числі за допомогою електронних платіжних засобів та/або
платіжних застосунків, та/або платіжних пристроїв.
Це стосується адвокатів, які провадять «господарську» діяльність у
населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб.
Виключення для адвокатів:
які провадять «господарську» діяльність на територіях
територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних
(бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні
(блокуванні), перелік яких затверджено наказом Міністерства з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій, та протягом трьох місяців
після припинення проведення воєнних (бойових) дій на таких територіях
та/або деокупації, звільнення від оточення (блокування) цих територій.
Звісно, виникає запитання: чи належить адвокатська діяльність до
господарської? Тому маємо правові колізії, які можуть завдати
неприємностей адвокатам, адже порушення права споживачів на розрахунки у безготівковій
формі може створити підстави для застосування різних видів штрафів.
Але це вже інші фіскальні міни…

*

(*) ч.28 ст.38 Закону України «Про платіжні послуги»

(**) п.65 ч.1 ст.1 Закону України «Про платіжні послуги»

Максим КВАРАЦХЕЛІЯ,

адвокат,  заступник голови Комітету з адміністративного права та процесу Ради адвокатів Одеської області.