Офіційна інформація: оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу у вигляді внеску, сплачений стажером на користь керівника стажування – адвоката

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (у редакції, яка діяла до 01.04.2017, далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу у вигляді внеску, сплачений стажером на користь керівника стажування – адвоката і в межах компетенції повідомляє.
Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюється Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, відповідно до п. 4 ст. 10 якого порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатів України.
Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.
При цьому внесок розподіляється таким чином:
70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника;
30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України.
Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність регулюється п. 178.1 ст. 178 Кодексу, у якому зазначено, що особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно із ст. 65 Кодексу.
Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою 18 відс., визначеною п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п. 178.2 ст. 178 Кодексу).
Згідно з п. 178.3 ст. 178 Кодексу  оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.
У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.
Враховуючи те, що дохід у вигляді внеску на стажування, сплаченого стажистом на користь керівника стажування – адвоката у розмірі 70 відс. внеску, пов’язаний із здійсненням цим адвокатом незалежної професійної діяльності, то сума такого доходу включається до оподатковуваного доходу адвоката.
При цьому суму коштів, яку фактично використано виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат зазначеного керівника стажування – адвоката, може бути включено до витрат цього адвоката (у межах, що не перевищують 70 відс. внеску), за умови їх документального підтвердження.
Водночас податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).
ДФС;  лист від 26.04.2017 № 9031/6/99-99-13-02-03-15.

Перший заступник Голови С.В. Білан

.