Оголошено конкурсний відбір медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги

від 02 грудня 2022 року № 402-аг «Про проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги», з метою реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення, Координаційний центр з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) повідомляє про проведення з 03 по 28грудня 2022 року конкурсного відборумедіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – конкурсний відбір).

План-графік конкурсного відбору можна переглянути за посиланням: https://bit.ly/3ipZ9KN

****

Участь у конкурсному відборі можуть брати медіатори, які до набрання чинності Законом України «Про медіацію» (далі – Закон)пройшли навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, що підтверджується відповідними сертифікатами або пройшли базову підготовку медіатора, проведену суб’єктом освітньої діяльності за програмою обсягом (тривалістю) не менше 90 годин навчання, у тому числі не менше 45 годин практичного навчання, що включає теоретичну підготовку і відпрацювання практичних навичок та, після підтвердження набутих компетентностей, отримали сертифікат базової підготовки медіатора, що відповідає вимогам Закону, мають вищу освіту, подали визначений перелік документів для участі у конкурсному відборі та пройшли дистанційний курс.

****

Конкурсний відбір відбуватиметься в період з 03 по 28 грудня 2022 року.

***

Місце проведення конкурсного відбору: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, офіс 312.

*****

Порядок проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджено наказом Мін’юсту від 28.11.2022 № 5298/5 (далі – Порядок проведення конкурсного відбору).

****

Порядок ведення Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги затверджено наказом Мін’юсту від28.11.2022 № 5298/5.

*****

Наявність (комплектність) поданих документів перевіряє Координаційний центр. Конкурсний відбір проводить комісія з відбору медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – конкурсна комісія). Під час проведення другого етапу (співбесіди) можуть бути присутні спостерігачі.

*****

Для участі у конкурсному відборімедіаторам необхідно:

1.З 03 по 11 грудня 2022 року через веб-сторінкуhttps://legalaid.gov.ua/contest-mediators/:

 • подати заяву про участь у конкурсному відборі за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку проведення конкурсного відбору, з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
 • зазначити адресу електронної пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсним відбором;
 • вказати регіон України, в якому медіатор бажає надавати послуги з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • завантажити скановані копії:
 • усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус, визначеного Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», чи паспортного документа іноземця;
 • диплома про вищу освіту;
 • сертифіката(ів), що підтверджує(ють) проходження до набрання чинності Законом навчання базовим навичкам медіатора (медіації) та додатку(ів) до нього(их) (за наявності) (у разі якщо статус медіатора отримано до набрання чинності Законом)абосертифіката, що підтверджує проходження відповідно до Закону базової підготовки медіатора  та додатку до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей(у разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);
 • витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо суб’єкта освітньої діяльності, в якого пройшов підготовкумедіатор,або іншого документа, що підтверджує підготовку медіатора суб’єктом освітньої діяльності разі якщо статус медіатора отримано після набрання чинності Законом);
 • заповненого та підписаного резюме за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку проведення конкурсного відбору;
 • документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора;
 • підписаних двох рекомендаційних листіввід іншого медіатора(ів) та/або об’єднання медіаторів, та/або суб’єкта(ів) забезпечення проведення медіації, та/або клієнта(ів);
 • підписаного мотиваційного листа з описом готовності надавати послуги з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу (у довільній формі до однієї сторінки).

УВАГА!

Слід звернути увагу на якість та комплектність поданих документів та їх відповідність Порядку проведення конкурсного відбору:

 • на момент взяття участі у конкурсі у медіатора має бути дійснийсертифікат кваліфікованого електронного підпису для можливості подати заяву про участь у конкурсному відборі(підписати документ із застосування КЕП можна за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія). Відео-інструкція підписання документу за допомогою КЕП за посиланням https://ca.diia.gov.ua/digital_signature);
 • якщо статус медіатора було отримано до набрання чинності Законом, на підтвердження проходження навчання базовим навичкам медіатора (медіації) обсягом не менше 48 годин, медіатор може подати декілька сертифікатів;
 • якщо статус медіатора було отримано після набрання чинності Законом,сертифікат про базову підготовку медіатора та додаток до нього з переліком компонентів програми навчання і набутих компетентностей, мають відповідати вимогам статті10 Закону. В такому разі також подається документ,підтверджуючий, що базова підготовка медіатораздійснена суб’єктом освітньої діяльності;
 • документ щодо суб’єкта освітньої діяльності подається відносно тогосуб’єкта освітньої діяльності, про якого медіатор зазначає у підпункті 12.2 пункту 12 резюме;
 • скановані копії резюме, рекомендаційних листів та мотиваційного листа мають містити підпис особи. Застосовувати КЕП для їх підписання не потрібно;
 • заповнення у резюме інформації про наявність/відсутність рішень про притягнення медіатора до відповідальності за недотримання норм професійної етики, є обов’язковим. Відповідна конкурсна комісія здійснює оцінку поданих медіатором документів за даним критерієм;
 • мотиваційний лист складається у довільній формі до однієї сторінки. Особливих вимог до форми не передбачено;
 • медіатор може завантажити на веб-сторінку необмежену кількість сканованих копій документів, що підтверджують підвищення професійного рівня медіатора.

За достовірність відомостей, що містяться у поданих медіатором копіях документів, відповідальність несе медіатор.

За фактом подання медіатором документів для участі у конкурсному відборі медіатор отримає від Координаційного центру повідомлення про прийняття їх на опрацювання (повідомлення формується автоматично).

Після перевірки наявності надісланих документів, медіатора буде поінформовано про їх відповідність чи невідповідність встановленим вимогам за зазначеною медіатором адресою електронної пошти. У разі отримання повідомлення про невідповідність документів встановленим вимогам, медіаторможе подати документи повторно (до завершення строку подання документів для участі у конкурсному відборі).

УВАГА!

Подана заява про участь у конкурсному відборі може бути відхилена, якщо не дотримано вимог Порядку проведення конкурсного відбору медіаторів, в частині якості та комплектності поданих документів (їх сканованих копій).

 1. Пройти дистанційний курс «Функціонування системи надання безоплатної правової допомоги»

З 13 по 18грудня 2022 року пройти дистанційний курс «Функціонуваннясистеми надання безоплатної правової допомоги» та виконати тестові завдання, що оцінюються автоматично.

Посилання на дистанційний курс та дані для входу (логін та пароль) будуть надіслані в електронному повідомленні Координаційного центру на електронну адресу медіатора, зазначену у заяві про участь у конкурсному відборі.

19-20грудня 2022 року відповідна конкурсна комісія опрацює і оцінить подані документи, в тому числі, за критеріями наявності або відсутності рішення про притягненнямедіаторадо відповідальності за недотримання норм професійної етики та результатів проходження дистанційного курсу. Цей етап відбувається без персональної участі медіаторів.

 1. Пройти індивідуальну співбесіду

З 22 по 26грудня 2022 року пройти індивідуальну співбесіду з відповідною комісією, під час якої комісія оцінить медіатора за критеріями мотивації до надання послуг з медіації суб’єктам права на безоплатну правову допомогу, комунікабельності, емоційної врівноваженості, вміння представити ситуаційні приклади ведення переговорів, вміння представляти ситуаційні приклади проведення підготовчих заходів до медіації та проведення медіації, а також компетенцій медіатора.

Під час проходження співбесіди медіатор повинен пред’явити оригіналпаспорта громадянина Україниабо іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України/спеціальний статус, чи паспортний документ іноземця.

Конкретні дата, час і місце проведення будуть повідомлені кожному медіатору додатково.

УВАГА!

За рішенням комісії співбесіда може проводитися дистанційно в режимі відеоконференції за умови наявності технічної можливості. У разі проведення співбесіди дистанційно канал зв’язку, час і дата початку проведення такої співбесіди узгоджуються з медіатором будь-яким доступним способом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку.

У разі проведення співбесіди дистанційно у режимі відеоконференції, медіатор має пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або паспортний документ іноземця, що дає змогу ідентифікувати цього медіатора.

 1. Результати конкурсного відбору

Медіатори, які пройдуть конкурсний відбір, будуть включені до Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Реєстр).

До 03січня 2023 року на офіційному вебсайті системи надання безоплатної правової допомоги будуть оприлюднені результати конкурсного відбору. Кожен медіатор може перевірити наявність інформації в розділі «Реєстр медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги».

Контактні дані осіб,які забезпечують зв’язок з медіаторами:

Кравцова Олена Володимирівна, головний юрист відділу з питань консенсуальних підходів врегулювання правових спорів управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

(044) 486 71 06.

Понеділок – четвер: з 09:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

***

Головченко Микола Феліксович, головний юрист відділу забезпечення допомоги в доступі до медіації управління впровадження альтернативних способів врегулювання спорів Координаційного центру з надання правової допомоги.

(048) 740 94 44,

+380 (98) 368-53-34

Понеділок – четвер: з 09:00 до 18:00, п’ятниця: з 09:00 до 16:45, обідня перерва із 13:00 до 13:45.

Адреса електронної пошти: adr.department@legalaid.gov.ua

ДОВІДКОВО:

Медіатор, якого включено до Реєстру, зможе укласти з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги договір про надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги у межах Порядку реалізації пілотного проекту «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення», затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури України від 21.01.2019 № 172/5/10, післяпідтвердження спеціалізації медіаторадля надання послуг з медіації, проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Механізм підтвердження спеціалізації та укладання договорів з медіаторами, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, встановлюється Координаційним центром.