Рекомендації щодо складання адвокатських запитів

До Ради адвокатів Одеської області надходять заяви адвокатів про складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення  (надалі – КУпАП), у зв’язку з порушенням ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон).

За результатами розгляду зазначених звернень дуже часто уповноважена особа Ради адвокатів Одеської області приймає рішення про відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки адвокатський запит не відповідає вимогам КУпАП,  Закону,  рішенням Ради адвокатів України та іншим нормативно правовим актам.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (в новій редакції), затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 р. № 238 рішення про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення приймається у разі якщо:

– адвокатський запит, заява (або додані до неї матеріали (документи) не відповідають вимогам, встановленим Законом;

– не зазначено, у чому полягає порушене право запитувача інформації;

– не містяться вимоги щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності;

– не визначено особу, яка порушила права запитувача інформації.

Найбільш  поширеними  порушеннями  при  складанні  адвокатського запиту є:

 1. Невірно оформлений запит:
  • Не додано завірену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/або завірену копію ордеру (абз. 2 ч. 1 ст. 24 Закону);
  • Ордер, доданий до адвокатського запиту, заповнений з порушенням вимог Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року №36 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Ради адвокатів України №79 від 16 лютого 2013 року), у зв’язку з чим правові підстави на отримання інформації у адвоката відсутні.
  • Запит адресований не конкретній фізичній особі, а юридичній особі, у зв’язку з чим неможливо визначитись із суб’єктом правопорушення (п. 4 розділу ІІІ Порядку складання адмінпротоколів та Роз’яснення з питань, які виникають при оформленні адвокатського запиту, затверджених рішенням Ради адвокатів України № 122 від 30.08.2014 р.).
 1. Запит не належить подавати відповідно до Закону:
  • Адвокат запитує інформацію/копії документів щодо самого себе (абз. 1 ч. 1 ст. 24 Закону). У цьому випадку адвокатська діяльність не здійснюється.
  • Адвокат фактично просить надати консультацію або роз’яснення положень законодавства (абз. 3 ч. 1 ст. 24 Закону).
 1. Інформацію/копії документів не належить надавати на адвокатський запит.
  • Інформація є конфіденційною, таємною та/або службовою (державна таємниця, банківська таємниця, лікарська таємниця, таємниця вчинення нотаріальних дій, тощо), в розумінні ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Виняток: до адвокатського запиту додані документи щодо дотримання порядку розкриття такої інформації (наприклад: до адвокатського запиту надана згода клієнта на розкриття банківської таємниці).
  • Інформація належить до інформації про юридичну особу і є відомості, що ця юридична особа обмежила до неї доступ.
  • Запитувана інформація відсутня у особи, якій направлено адвокатський запит.
 1. На момент опрацювання уповноваженою особою Ради адвокатів Одеської області звернення адвоката закінчився строк накладення адміністративного стягнення, визначений ст. 38 КУпАП.

 Враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу адвокатів на зазначені порушення з метою їх усунення в подальшій професійній діяльності.

 Комітет захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області.