Розпочинається реалізація проекту «Оптимізація доступу до Одеського слідчого ізолятору»  

Радою адвокатів Одеської області (надалі – Рада адвокатів) при безпосередній участі Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеською області та Одеським слідчим ізолятором управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області  (надалі – слідчий ізолятор) з 01.07.2016 року розпочинається реалізація проекту «Оптимізація доступу до Одеського слідчого ізолятору».

Цей проект ставить перед собою досягнення наступних цілей:

–          спрощення та пришвидшення процедури допуску адвоката до його клієнта, який тимчасово тримається під вартою у слідчому ізоляторі;

–          відсутність необхідності оформлення та отримання допуску до клієнта;

–          доставляння особи, яка тримається під вартою в слідчому ізоляторі, до слідчого кабінету за попереднім записом;

–          покращення умов, за яких відбувається спілкування адвоката з клієнтом.

Адвокати, які зацікавлені в отриманні спрощеного доступу до своїх клієнтів, які тимчасово тримаються під вартою в слідчому ізоляторі, в строк до 30.06.2016 р. повинні надати  до Ради адвокатів наступні документи:

1.      ордер на представництво інтересів клієнта в Одеському слідчому ізоляторі управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області;

2.      належним чином завірену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

3.      належним чином завірену копію витягу з договору про надання правової допомоги особі, яка тримається в слідчому ізоляторі.

Реалізація проекту «Оптимізація доступу до Одеського слідчого ізолятору» буде проводитися наступним чином:

1.      адвокат надає до Ради адвокатів/адміністрації слідчого ізолятору вищезазначений перелік документів (одноразово при першому зверненні);

2.      адвокат з 9:00 до 14:00 робочого дня, що передує дню візиту, направляє на електронну адресу oci@kvs.gov.ua електрону вимогу про виклик на допит (в установленій формі, яка розміщена на сайті Ради адвокатів Одеської області). У вимозі вказує точний час зустрічі з особою, яка тримається під вартою.

3.      до зазначеного у вимозі часу адвокат на прохідній слідчого ізолятора отримує допуск на проходження до слідчого ізолятора та направляється безпосередньо до слідчого кабінету, де його буде чекати клієнт.

У випадку, якщо адвокат, який подав електронну вимогу про виклик на допит свого клієнта, за будь-яких обставин не може прибути у зазначений час до слідчого ізолятора або запізнюється більш ніж на 2 години, то він зобов’язаний якнайшвидше повідомити про це слідчий ізолятор за тел.: (048) 765-73-93.

У випадку запізнення адвоката більш ніж на 2 години – електрона вимога про виклик на допит втрачає силу, а особа, яка тримається під вартою, повертається до своєї камери.

Примітка: не дотримання зазначеного вище порядку адвокатом може викликати порушення роботи програми.

Вимога про виклик на допит

Прошу видати для допиту ув’язненого ___________________________________________

_____________________________________________________________________________

ПІП ув’язненого

 

_____________________________________________________________________________

на _____.______.201____ р. о _____ год. _____ хв.

Знаходиться на обліку у ________________________________________________________

 

Ким викликається _____________________________________________________________

посада,

 

_____________________________________________________________________________

якого суду, слідчого органу

 

_____________________________________________________________________________

прізвище та № посвідчення особи

 

_____________________________________________________________________________

 

Приблизний час зустрічі буде складати ____ год. ____ хв.

час приблизною з точністю 30 хв.

 

«    .    » _________  201__ р.

___________________________________

підпис