Шановні колеги! Запрошуємо Вас 10 листопада 2023 року взяти участь у XІІI Міжнародній науково-практичній конференції «АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

XІІI Міжнародній науково-практичній

конференції       

«АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»,

яка відбудеться 10 листопада 2023 р.

в Національному університеті

«Одеська юридична академія»

(65009, м. Одеса, вул. Академічна, 2)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Історико-правові питання організації та діяльності адвокатури;
  • Сучасні проблеми здійснення адвокатської діяльності;
  • Реалізація завдань та перспективи розвитку адвокатського самоврядування;
  • Професійна етика та юридична відповідальність адвоката;
  • Зарубіжний досвід організації та діяльності адвокатури

В рамках конференції відбудуться Бронзовські читання «Питання адвокатської етики», присвячені пам’яті видатного адвоката Йосипа Бронза.

До участі в конференції запрошуються науковці, здобувачі вищої освіти, а також адвокати та інші правники з України та зарубіжних держав.

Форма участі: змішана (з урахуванням обмежень, що залежатимуть від воєнної ситуації на день заходу).

Робочі мови: українська, англійська, німецька, французька.

Конференція акредитована Національною асоціацією адвокатів України.

***

Для участі в конференції необхідно

до 27 жовтня 2023 року:

  • заповнити заявку на участь за посиланням:

https://forms.gle/bB8ZHeshWWRUy8686

  • надіслати тези доповіді (для студентів необхідна рецензія наукового керівника, який має науковий ступінь чи/та вчене звання, або витяг з протоколу засідання кафедри);
  • надіслати відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску за електронною адресою:

conference.ospoa@gmail.com

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Мерінова К. Р.

студентка 2-го курсу магістратури факультету адвокатури та антикорупційної діяльності

Національного університету

«Одеська юридична академія»

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

 НА РОЗВИТОК  АДВОКАТУРИ

Діджиталізація як предмет багатьох досліджень та дискусій переважно розглядається як один з напрямків удосконалення майже всіх сфер суспільного життя. Аналіз наукової літератури дозволяє дійти висновку, що у контексті організації адвокатури та здійснення адвокатської діяльності висвітлюються лише переваги діджиталізації, а можливі складнощі або ризики, пов’язані з нею, як правило, залишаються поза уваги.  

Як свідчить Звіт Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, почастішали випадки, коли невідомі особи видають себе за адвокатів при продажі своїх послуг через мережу Iнтернет (до прикладу, через Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn тощо), з можливим використанням підроблених документів [1, с. 2].

Список використаної літератури:

  1. Звіт Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за 2022 р. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/Звіт_Комітету_захисту_прав_адвокатів_2022.pdf

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

– тези мають бути набрані в Місrosoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc;

– обсяг становить – до 5-х сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;

– поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

– шрифт – Тіmеs New Roman, кегель-14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

– перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, курсив, вирівняний по центру);

– другий рядок – курс навчання, рік навчання в аспірантурі, вчене звання або посада, факультет, навчальний заклад, установа або організація (шрифт курсив, вирівняний по центру);

– наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівнювання по центру);

 – посилання на використані джерела необхідно робити по тексту в квадратних дужках;

– після літератури надається інформація щодо наукового керівника за умови його наявності (приклад: Науковий керівник: доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», доцент, кандидат юридичних наук  Кісліцина Ірина Олександрівна);

– сторінки не нумеруються, текст має бути вирівняний по ширині;

– назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника;

– тема електронного повідомлення має містити прізвище та ім’я учасника і напис «на конференцію».

*

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

Адреса оргкомітету: 65009, м. Одеса, вул. Академічна, 5, каб. 6.

Контактний телефон: 050 552 26 05 – Кравченко Марина Олександрівна; 063 492 90 37 – Кісліцина Ірина Олександрівна.

Сторінка кафедри у Фейсбуці: www.facebook.com/ospoa.nuoua

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ)

Збірник тез доповідей учасників конференції буде надіслано в електронному (орг. внесок – 150 грн.) та друкованому (орг. внесок – 250 грн.) варіантах після проведення конференції.

Організаційний внесок сплачується переказом на картку 4149629352603575 (Мерінова К.Р., ПриватБанк).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

1000-1400 – пленарна частина;

1400-1600– Бронзовські читання «Питання адвокатської етики»;

1600-1700 – підведення підсумків та закриття конференції.

 

 

Організаційний комітет

Аракелян Мінас Рамзесович – проректор з наукової роботи Національного університету «Одеська юридична академія», д.ю.н., професор (голова організаційного комітету);

Бакаянова Нана Мезенівна – завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», д.ю.н., професор (заступник голови);

Джабурія Олена Олександрівна – в.о. Голови Ради адвокатів Одеської області, доктор філософії (за згодою);

Хижняк Євген Сергійович – декан факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцент;

Кісліцина Ірина Олександрівна доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцент;

Кравченко Марина Олександрівна – доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н.

Національний університет

«Одеська юридична академія»

XІІІ Міжнародна науково-практична

конференція

 

«АДВОКАТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ ТА МАЙБУТНЄ»

10 листопада 2023 р.

м. Одеса