Увага! Важлива інформація для адвокатів!

Адвокати, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області чи за рішенням Ради адвокатів Одеської області,  згідно ч.2 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» надають в Раду адвокатів Одеської області для розміщення у Єдиному реєстрі адвокатів України наступні відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;

4) адреса робочого місця адвоката, контакти засобів зв’язку;

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

6) інші відомості, передбачені  Законом.

Відповідно до ч.3 ст. 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відсутність відомостей щодо адвокатів у Єдиному реєстрі адвокатів України, не звільняє адвокатів  від виконання вимог положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Рішень Ради адвокатів України, а саме в частині сплати членських внесків, які фіксуються, як борги.

Зважаючи на ситуацію, яка склалася, звертаємося до адвокатів із пропозицією про виправлення ситуації та в термін до 01.05.2021 року просимо надати до Ради адвокатів Одеської області заяви відповідної форми для внесення відомостей щодо професійної роботи адвокатів для  розміщення її в Єдиному реєстрі адвокатів України.

У травні 2021 року інформація про адвокатів, які на теперішній час мають свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, отримані в КДКА Одеської області або в Раді адвокатів Одеської області,  але  не надали жодної інформації щодо стану адвокатської діяльності до Ради адвокатів Одеської області, буде передана до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області для винесення дисциплінарною палатою КДКА Одеської області  відповідного рішення.

Нижче навидимо список адвокатів, відомості про яких в Єдиному реєстрі адвокатів України відсутні.

 1. Авдеєнко Володимир Іванович
 2. Агєєв Віктор Миколайович
 3. Арсеній Ірина Дмитрівна
 4. Ацигейда Антон  Анатолійович
 5. Бабічева Ліана Борисівна
 6. Бабіченко Андрій Григорович
 7. Баликова Рузанна Ашотівна
 8. Барвенко Оксана  Євгенівна
 9. Баулина Світлана Борисівна
 10. Бачинська Оксана Володимирівна
 11. Беззубий Сергій Анатолійович
 12. Безрукавий Віктор Іванович
 13. Безуглий Михайло Пилипович
 14. Белянська Юлія Сергіївна
 15. Бердієва Олена Бердиєвна
 16. Береговенко Тетяна Григорівна
 17. Беспалова Ванда Вячеславівна
 18. Бикова Лариса Вікторівна
 19. Білик Петро Денисович
 20. Білобров Микола Іванович
 21. Біляєва Ольга Олександрівна
 22. Бойков Олександр Миколайович
 23. Бойцун Володимир Олександрович
 24. Бондар Олена Юріївна
 25. Бондаренко Лев Михайлович
 26. Бондус Анатолій Іванович
 27. Борисенко Петро Трохимович
 28. Боровський Валентин Ігнатович
 29. Бородіна Олена Сергіївна
 30. Булатов Раіль Рафаелович
 31. Васильєв Валерій Олексійович
 32. Вишняков Олександр Костянтинович
 33. Волошина Світлана Іванівна
 34. Волошіна Марія Андріївна
 35. Вольчева Наталія Миколаївна
 36. Галькевич Олег Іванович
 37. Гальчинський Юрій Никифорович
 38. Гагаріна Євгенія Василівна
 39. Галькевич Олег Іванович
 40. Гальчинський Юрій Никифорович
 41. Глущенко Альберт Іванович
 42. Голокоз Тетяна Федорівна
 43. Голубов Василь Іванович
 44. Гончаров Олег Онуфревич
 45. Горелкіна Наталія Андріївна
 46. Гоцуляк Марина  Карпівна
 47. Гречко Валентина Дмитрівна
 48. Гришко Людмила Анатоліївна
 49. Грубіян Любов Іванівна
 50. Гузенко Іван Васильович
 51. Гуртовенко Олег Леонтійович
 52. Давидова Надія Андріївна
 53. Дармограй Олег Іванович
 54. Дереновська Тетяна Олександрівна
 55. Дерябкін Юрій Вікторович
 56. Дехтяр Ірина Олександрівна
 57. Дехтяренко Аркадій Григорович
 58. Дідик Анатолій Іванович
 59. Дмитрієва Світлана Павлівна
 60. Дмуховська Олександра Віталіївна
 61. Добрикіна Ірина Володимирівна
 62. Довгалєв Валерій  Григорович
 63. Дорохова Юлія Вікторівна
 64. Дрьомін Віктор Миколайович
 65. Дуліна Наталія Сергіївна
 66. Дяговець Тетяна Миколаївна
 67. Д’яченко Гліб Олександрович
 68. Єрмакова Світлана Василівна
 69. Єрошенко Борис Федосейович
 70. Жерко Світлана Семенівна
 71. Жерняк Анатолій Якович
 72. Жорняк Олексій Порфирійович
 73. Забгаєв Андрій Всеволодович
 74. Зазимко Наталія Борисівна
 75. Запорожець Сергій Костянтинович
 76. Зафтонов Володимир Якович
 77. Зезик Вячеслав Андрійович
 78. Зєчу Костянтин Георгійович
 79. Зикіна Людмила Панасівна
 80. Зінгер Сергій Михайлович
 81. Зінохін Дмитро Євгенович
 82. Зоріна Ольга Ігорівна
 83. Зябченко Сергій Сергійович
 84. Іванов Віктор Тихонович
 85. Іванов Едуард Анатолійович
 86. Іванова Людмила Дем’янівна
 87. Іванчук Вікторія Борисівна
 88. Ігнатьєва Лілія Миколаївна
 89. Ігнатьєва Наталія Юріївна
 90. Ільяшевич Олена Борисівна
 91. Ісаєнко Віктор Денисович
 92. Іспанюк Віра Іванівна