Увага! Офіційна позиція Ради адвокатів Одеської області

28.04.2020 р. на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України було опубліковано позицію Комітету з питань митного та податкового права НААУ стосовно рішення Ради адвокатів Одеської області від 15.04.2020 р. про надання адвокатам регіону одноразової матеріальної допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19. Автор публікації закликає згуртуватися колег-адвокатів навколо питання, що рішення Ради адвокатів Одеської області може мати вкрай негативні наслідки у зв’язку з тим, що нібито порушено податкове законодавство.

Рада адвокатів Одеської області категорично не згодна з доводами, викладеними в позиції НААУ з наступних підстав.

Рада адвокатів регіону, згідно ст.ст. 46, 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є організаційною формою адвокатського самоврядування, є юридичною особою та має статус неприбуткової організації,  її повноваження і порядок роботи визначаються Конституцією України, профільним законом та Положенням про раду адвокатів регіону.

Установчим документом ради адвокатів регіону є Положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

Пунктом 3. 1.10 Положення про Раду адвокатів Одеської області передбачено, що до діяльності та повноважень Ради віднесено забезпечення захисту соціальних прав адвокатів, що кореспондується з приписами ст. 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів.

Таким чином, приймаючи рішення про видачу матеріальної допомоги адвокатам Одеської області у зв’язку з поширенням вірусу COVID-19, Рада адвокатів Одеської області діяла виключно в межах своїх повноважень, передбачених чинним законодавством.

Рада адвокатів Одеської області, відповідно до підпункту 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, є неприбутковою організацією.  Згідно підпункту 133.4.2. пункту 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, а саме, як було вказано вище, Положенням про Раду адвокатів Одеської області, в якому прямо передбачено в повноваженнях та основних напрямках діяльності вирішення питань щодо забезпечення соціальних прав та гарантій адвокатів регіону.

Ствердження, що рішення Ради адвокатів Одеської області розподіляє доходи між членами організації та здійснює нецільове використання не ґрунтується на законі.

Виділення та сплата матеріальної допомоги адвокатам Одеської області не є тотожнім поняттям із розподіленням доходів між членами організації на підставі того, що, по-перше, адвокати Одеської області є членами НААУ (ч. 6 ст. 45 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,  п. 4.1 Статуту НААУ), а професійної організації адвокатів на регіональному рівні взагалі не існує; по-друге, матеріальну допомогу отримують лише ті адвокати, які письмово звернулись до Ради адвокатів Одеської області, діяльність яких не зупинена на день прийняття рішення, у разі надання ними документів, які підтверджують поважність причин звернення за наданням матеріальної допомоги (хвороба адвоката та членів його родини, народження неповнолітніх дітей та інші скрутні життєві обставини).

Рада адвокатів Одеської області не погоджується з таким упередженим підходом комітету до діяльності органу адвокатського самоврядування, суб’єктивним та вільним трактуванням законодавства, маніпулюванням громадською думкою в адвокатській спільноті України.

Рада адвокатів Одеської області.