Заступник голови Ради адвокатів Одеської області Олена Джабурія взяла участь у Міжнародній  науково-практичній конференції «Професійна правнича допомога: сучасний підхід», яка відбулася 11 грудня 2019 року в Академії адвокатури України (Київ)

Під час заходу обговорювалися актуальні проблеми реалізації права на професійну правничу допомогу в Україні, шляхи розвитку інституту професійної правничої допомоги,  його значення у національній системі захисту прав людини.
Учасників конференції привітала ректор Академії адвокатури України, д.ю.н, заслужений юрист України Т.В. Варфоломеєва. На заході виступили: народний депутат України, заступник Комітету Верховної Ради України з питань правової політики А.Є. Костін, народний депутат України О.А. Макаров, завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Юракадемії , д.ю.н., адвокат Н. М. Бакаянова, к.ю.н., адвокат, експерт програми «Адвокат майбутнього» Д.В. Кухнюк, інші адвокати та науковці.
Учасники конференції дискутували навколо питань, що стосуються термінологічних проблем, законодавчих ініціатив, шляхів подальшого розвитку сфери надання професійної правничоі допомоги.
бббббббббббббббб
ааааааааааааааа