Звільнення адвокатів від подвійного нарахування ЄСВ (законопроект)

20 вересня 2019 року до Верховної Ради України надійшов Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо усунення дискримінації за колом платників).

Законопроектом передбачається внесення змін до ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема, доповнення переліку підстав, за яких платник звільняється від сплати єдиного внеску.

Так, автори законопроектупропонують врегулювати питання щодо нарахування та сплати ЄСВ особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

На сьогоднішній деньспостерігається негативний системний досвід безпідставного встановлення фізичним особам-підприємцям ознакнезалежної професійної діяльності.

Відповідні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»наддадуть можливість адвокатам, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність, уникнути подвійного нарахування ЄСВ за результатами провадження одного й того ж виду діяльності одночасно, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб – підприємців.

Прийняття такого закону стане значним кроком вперед для розвитку інституту адвокатури України, оскільки вирішить суперечливі питання сплати адвокатами єдиного внеску тазабезпечить реалізацію конституційних прав громадян.

Одним із авторів законопроекту є А.Є. Костін, який займав посаду заступника голови Ради адвокатів Одеської області.

Текст законопроекту: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66921