10 грудня 2021 року відбулися загальні збори членів об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів»

Головою зборів одноголосно обрали Наталю Анатоліївну Рудницьку, секретарем – Елладу Анзорівну Ляшенко.

Першим питанням порядку денного стало затвердження звіту Президії про проведену впродовж року роботу. Так, за підзвітний період (з 25 вересня 2020 року по сьогодні) було проведено 8 засідань, під час яких розглядалися питання фінансового стану, прийом до Колегії нових адвокатів і виключення з членства, низка інших питань.

За згодою зборів було заслухано звіт голови Ревізійної комісії Ольги Володимирівни Байрактарь, яка доповіла про дотримання фінансової дисципліни в Колегії. Порушень ведення бухгалтерської документації і жодних касових порушень не виявлено.

Станом на 1 листопада поточного року на рахунку Колегії акумульовано трохи більше 100 тис грн., чого катастрофічно мало для виконання статутних зобов’язань. І це при тому, що було скорочено штат Колегії і до можливого мінімуму зменшено посадові оклади. За відсутності коштів довелося призупинити роботу сайта Колегії.

На даний час заборгованість по сплаті членських внесків сягнула 500 тис грн..

«Одеська обласна колегія адвокатів», йшлося у виступах учасників зборів, – авторитетне об’єднання адвокатів Одещини, одна із старійших в Україні, член міжнародних організацій юристів, основоположниця сучасної школи одеської адвокатури, структура, яка має власне майно в Одесі та на території області (9 приміщень, які нині перебувають в аварійному стані), рахунки, перспективи, тому однозначним рішенням зборів стало збереження Колегії і її подальша розбудова.

Якнайшвидше покриття заборгованості по сплаті членських внесків, як і дотримання адвокатами відповідних фінансових зобов’язань, – неодмінна умова її подальшої повноцінної діяльності. Як, власне, і пошук додаткових джерел отримання прибутків та розширення потенційних можливостей.

Під час зборів було затверджено штатний розпис і кошторис на 2022 рік, схвалено, за пропозицією адвокатів, рішення про звільнення від сплати членських внесків колег  із 1 та 2 групами інвалідності.

За пропозицією адвоката Людмили Миколаївни Праведної було одноголосно обрано головою Одеської обласної Колегії адвокатів Наталю Анатоліївну Рудницьку.