16 грудня 2020 року відбулася нарада за участю керівництва Приморського районного суду міста Одеси та Ради адвокатів Одеської області щодо узагальнення практики опрацювання судом питань, пов’язаних із розглядом адвокатських запитів, а також процесуальних питань із різних видів судочинства

 Учасники наради прийняли наступні рішення:

  1. Ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що до адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

При звернені до суду з адвокатським запитом, про необхідність зазначення мотиву для отримання тієї чи іншої інформації, копії рішень суду, які стосуються третіх осіб, у зв’язку з необхідністю дотримання  вимог чинного законодавства,  не розповсюджувати персональних даних осіб, які приймали участь у справі.

  1. Звернути увагу адвокатів на те, що адвокатський запит не передбачає надання судом консультацій та роз’яснень окремих положень законодавства.

Також, що при зверненні до суду адвокатом з адвокатським запитом не передбачає надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, яке здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

  1. Керівництвом суду провести спільну нараду з суддями Приморського районного суду м. Одеси, на якій звернути увагу суддів, що при отриманні в провадження та при подальшому розгляді наступних соціально значущих категорій справ: справи які пов’язані із захистом прав таінтересів малолітніх дітей; встановлення та визначення розміру аліментів; встановлення батьківства; встановлення місця проживання дитини; усиновлення; справи з трудових правовідносин; справи з встановлення юридичних фактів,  задля уникнення порушення строків розгляду рекомендувати суддям при визначенні дати судового розгляду, надавати пріоритет  у часі призначення саме вказаним категоріям справ.

Повідомити адвокатів Одеської області, що у разі не обґрунтованої неявки, не повідомлення суду про причини та не надання відповідних доказів про неможливість прибуття у судове засідання, по зазначеним соціально значущим справам з пріоритетом прискореного розгляду у разі штучного затягування розгляду справ, судом будуть прийматись відповідні міри реагування, а саме на адресу Ради адвокатів Одеської області будуть направлятись повідомлення про вказані дії адвокатів.

  1. Звернути увагу адвокатів, що вони мають можливість подавати процесуальні документи  (заяви, клопотання, позови, пояснення тощо) до канцелярії суду,  за допомогою системи «Електронний суд», чи на електронну пошту суду,  з  обов’язковим  підписом документу, за допомогою ЕЦП.
  2. Задля зменшення завантаження на апарат суду, щодо отримання відомостей  з приводу дати судового засідання  та інших питань, щодо стану розгляду справи, звернути увагу адвокатів, на можливість отримання вказаної інформації шляхом використовування сайту Судова влада України.