Адвоката Пєрова Андрія Петровича висунуто кандидатом на посаду голови Ради адвокатів Одеської області

 

На засіданні Адвокатського бюро «Казус» було прийнято рішення про висунення як кандидата на посаду голови Ради адвокатів Одеської області директора Адвокатського бюро «Казус», принципового адвоката з багаторічним стажем  – Андрія Пєрова.

 

Біографічна  довідка

 

Пєров Андрій Петрович

           

Пєров Андрій Петрович народився в м.Одесі та здобув середню освіту.

            З 1978 по 1981 рік навчався в Одеському технікумі Газової та нафтової промисловості та отримав диплом електромеханіка.

            З 1986 по 1988 рік проходив строкову службу у лавах Збройних сил.

            З 1985 по 1992 рік навчався на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, де вів активну наукову та громадську роботу, був головою наукового товариства юридичного факультету, а згодом і всього університету. У 1989 році був обраний президентом Асоціації студентів-юристів СРСР, яка входила до складу Європейської Асоціації студентів-юристів.

            У 1992 році почав професійну юридичну діяльність у зовнішньоторговому обєднанні «Укрінвалютторг» в м.Одесі.

            У 1994 році перейшов на викладацьку роботу на кафедру права Одеського економічного університету, почав займатися науковою роботою, сферою якої була державна служба та кадрова політика.

            У 1997 році склав адвокатський іспит та почав адвокатську практику, заснувавши Адвокатське бюро «Казус», керівником якого є по теперішній час. Виховав велику кількість помічників, які потім стали адвокатами, суддями та інш. У 2007 році Адвокатське бюро «Казус» під керівництвом Пєрова А.П. зайняло 45 місце в рейтингу «Юридичної практики» 50-ти найкращих юридичних фірм України.         

            З початку адвокатської діяльності Пєров А.П. брав активну участь в діяльності адвокатського самоврядування, ставши членом Одеської колегії адвокатів та Громадського обєднання Спілка адвокатів України. Приймав активну участь в конференціях та зїздах, обирався до керівних органів та виконував покладені обовязки сумлінно. Неодноразово був відзначений грамотами та подяками.

            З прийняттям у 2012 році нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Пєров А.П. увійшов до професійної організації РАОО, активізував на громадських засадах свою професійну діяльність та почав займатися підготовкою адвокатів. Приймав участь в засіданнях та конференціях РАОО, відстоюючи права та інтереси адвокатів, займав незалежну принципову позицію, альтернативну керівництву, культивував плюралізм думок, займався збереженням адвокатських коштів, які формувалися з внесків адвокатів, від марнотратства.

            У 2017 році пройшов Програму професійного розвитку «Адвокат майбутнього»

     У 2018 році пройшов Програму Європейської школи демократії.

      У 2020 році захистив дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади професійного навчання державних службовців» та отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Має багато наукових публікацій, підготував у співавторстві підручник «Право України».

            Пєров А.П. займає активну державницьку позицію, був дієвим учасником студентської революції, помаранчевої революції та революції Гідності. В 2013-2-14 р.р 4 місяці перебував на Одеському Євромайдані біля Дюка та надавав правову допомогу мітингувальникам, ніхто з них не постраждав.

            В особистому житті створив адвокатську династію. Має дружину Перову Л.В. – адвоката, кандидата юридичних наук; сина Перова А.А. – адвоката.     

***

ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ГОЛОВИ РАДИ АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОІ? ОБЛАСТІ

Андрія Петровича Пєрова

І. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Скорочення перебування на виборних посадах РАОО до 3-х років.
 2. Неможливість переобрання на виборну посаду підряд на наступний термін та пропуском одного терміну для унеможливлення узурпації та корупції.
 3. Реєстрація кандидатів на виборні посади та оприлюднення їх програм за два тижні до проведення районної конференції по обранню кандидатів на обласну конференцію.
 4. Проведення дебатів кандидатів у зумі за два тижні до обласної конференції.
 5. Проведення демократизації адвокатури через формування інститутів та окреслення принципів та критеріїв, на яких вони формуються.
 6. Заснування Комітету по реформуванню та демократизації адвокатури.
 7. Введення інституту репутації адвокатів, для чого зробити репутаційний лист, в який вносити як добрі, так і погані вчинки адвокатів.
 8. Ведення листів нагороджень та відзнак адвокатів.

ІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ АДВОКАТУРИ.

 1. Заснування ю-туб каналу РАОО.
 2. Налагодження зв’язків з судами, прокуратурою, юстицією, поліцією та засобами масової інформації.
 3. Заснування адвокатського балу на День адвокатури з прийомом у обласного та міського керівництва.
 4. Організація роботи офісу РАОО з 9.00 до 18.00 та в суботу з 10.00 до 14.00.
 5. Скорочення витрат РАОО до 1 мільйона в рік.
 6. Збереження коштів членських внесків адвокатів до 2-х мільйонів в рік.
 7. Скорочення платні виборних керівних органів РАОО до мінімальної заробітної плати, бо участь в них не заробіток та синекура, а служіння.
 8. Оптимізація технічного персоналу удвічі.
 9. Передача великого кабінету голови РАОО на потреби адвокатів та комітетів.

ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ АДВОКАТІВ

 1. Організація дискусійного клубу для адвокатів.
 2. Удосконалення навчальних програм, у тому числі програм з адвокатської етики.
 3. Збільшення прав адвокатського самоврядування на регіональному рівні.
 4. Повернення можливості атестації по професійному навчанню в РАОО.

ІV. УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПРОБЛЕМ АДВОКАТІВ

 1. Втілення в життя програми «Остання адреса адвоката» (розміщення таблички розміром 15х15 см, П.І.Б. на будинку, де останні часи мешкав адвокат перед смертю).
 2. Реанімація роботи громадської організації Спілка адвокатів України та перенесення до неї соціально-побутових, спортивних та інших заходів, звільнивши професійну організацію та її кошти від цих не властивих їй функцій.   

***

ДЕКЛАРАЦІЯ КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ГОЛОВИ РАДИ АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОІ? ОБЛАСТІ АДВОКАТА АНДРІЯ ПЕТРОВИЧА ПЄРОВА, ЗАПРОПОНОВАНА ДЛЯ ПІДПИСАННЯ ІНШИМ КАНДИДАТОМ

ДЕКЛАРАЦІЯ

«ПРО РЕВОЛЮЦІЙНУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ ТА РЕФОРМАЦІЮ В РАДІ АДВОКАТІВ ОДЕСЬКОІ? ОБЛАСТІ»

          30 років існує незалежна держава Україна, в якій інститут адвокатури вже має 2 етапи реформування, у зв’язку з чим були прийняті Закони та підзаконні акти, які регламентували діяльність адвокатури та її самоврядування як у центрі, так і в регіонах.

          На теперішній час виникла гостра необхідність більш глибокої демократизації української адвокатури шляхом формування необхідних інституцій, правил і процедур, які б відповідали сучасним потребам та заклали підвалини для подальшого розвитку.

          Нам потрібна більша довіра, солідарність в адвокатській спільноті, що переведе нас на більш високий якісний рівень взаємовідносин, зменшить термін прийняття, виконання рішень та здешевить їх обслуговування. 

          По-перше, у зв’язку з пришвидшенням часу та соціальних подій потребує скорочення терміну перебування на виборних керівних посадах РАОО з 5 до 3-х років.

          По-друге, кожен кандидат на виборну посаду повинен мати програму дій, в якій має бути вказано, що саме він бажає зробити для розвитку адвокатури.

          По-третє, щоб уникнути узурпації, корупції та волюнтаризму на виборних керівних посадах в РАОО, унеможливити обрання підряд на цю посаду 2 рази, а зробити між ними перерву на один термін.

          По-четверте, щоб зберегти цінний кадровий потенціал, проводити кадрову політику таким чином, щоб той, хто відбув один термін на виборній посаді, переходив в розряд консультантів тих осіб, яких обрали на наступний термін, а ті, хто претендують на виборні керівні посади вперше, – стали добровільними помічниками діючих керівних осіб. Для цього вести реєстр кадрового резерву щорічним звітом.

          По-п’яте, ввести інститут репутації адвокатів. Для цього зробити репутаційний лист, в який вносити як добрі, так і погані вчинки.

          По-шосте, вести лист нагороджень та відзнак адвокатів.

          По-сьоме, отримувати щорічний письмовий звіт від виборних осіб РАОО як за виконане завдання, так і за витрачені кошти.