Адвокатів запрошують взяти участь у засіданні “круглого столу” з «ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ», який відбудеться о 10:00 05 жовтня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, вул. Кленова, 8, Музей рідкісної книги)

Шановні колеги!

 запрошуємо Вас взяти участь у роботі

круглого столу

 

«ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ», який відбудеться о 10:00 05 жовтня 2018 року в Національному університеті «Одеська юридична академія» (65009, м. Одеса, вул. Кленова, 8, Музей рідкісної книги)

Запрошуються адвокати, науковці та усі бажаючі взяти участь в обговоренні проектів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Мета заходу: формулювання пропозицій щодо законодавчого регулювання організації та діяльності адвокатури в Україні.

Форма участі у роботі круглого столу – очна.

Робочі мови: українська, російська.

Для участі у круглому столі необхідно не пізніше 04 жовтня 2018 року заповнити реєстраційну форму учасника за посиланням:

https://goo.gl/JAt37z

та надіслати тези доповіді на електронну адресу оргкомітету: kaf.spo.snt@gmail.com

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

 • збірник матеріалів буде виданий в електронному вигляді;
 • оргкомітет залишає за собою право редагування або відхилення матеріалів, які не відповідають встановленим вимогам.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 • назва файлів та тема повідомлення повинні відповідати прізвищу та імені учасника круглого столу;
 • текст виконаний у Microsoft Word для Windows, файл з розширенням *.doc, *.docx;
 • обсяг – до 3 сторінок книжкового формату А4;
 • список джерел подається в кінці тез доповіді автора;
 • поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • шрифт – Times New Roman, кегль – 14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • посилання на використані джерела необхідно робити по тексту в квадратних дужках.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

65009, м. Одеса, вул. Академічна, 5, каб. 6, тел.: +38 0482636406, +38 063 601 58 24

сторінка кафедри у Фейсбуці: www.facebook.com/ospoa.nuoua

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Чекмарьова Л.Ю.

асистент кафедри організації судових,

правоохоронних органів та адвокатури

Національного університету «Одеська юридична академія»

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ

Текст доповіді… [1, с. 194].

 

Список використаної літератури:

 1. Заборовський В.В. Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обов’язкове чи добровільне / В.В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Серія право. Вип. 43. Т. 2. С. 194-198.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Бронз Йосип Львович – Голова Ради адвокатів Одеської області, адвокат, Заслужений юрист України;

Костін Андрій Євгенович – заступник Голови Ради адвокатів Одеської області, адвокат;

Рудницька Наталія Анатоліївна  –  Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, адвокат, Заслужений юрист України;

Тулякова Марина Анатоліївна – Голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, адвокат;

Праведна Людмила Миколаївна – Голова кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області, адвокат;

Бакаянова Нана Мезенівна – д.ю.н, завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат;

Хіжняк Євген Сергійович – к.ю.н, доцент, декан факультету адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія»;

Чекмарьова Лариса Юріївна – заступник декана факультету адвокатури з наукової роботи, асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія».

Національний університет «Одеська юридична академія» 

Факультет адвокатури 

Кафедра організації судових, правоохоронних органів та адвокатури 

Рада адвокатів Одеської області 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Одеської області

 

Інфом.лист кругл стіл Адвокатура 2018