Рада адвокатів Одеської області повідомляє про створення Комітету з конституційного правосуддя та прав людини

Цей Комітет створено з метою сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів у сфері конституційно-правового регулювання з метою належного забезпечення реалізації конституційно визначених прав, свобод  і обов’язків людини і громадянина, підвищення ролі адвокатів у розвитку конституційного правосуддя.

Пріоритетними напрямками роботи Комітету визначено підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо захисту прав людини через звернення до Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, а також збирання, узагальнення й аналіз кращих практик правозастосування.

Головою Комітету обрано адвоката, кандидата юридичних наук, доцента Терлецького Дмитра Сергійовича.

Адвокатів, які мають намір брати участь в діяльності Комітету, просимо заповнити Googleформу за посиланням, яке наведено нижче

https://goo.gl/forms/hRGXOvRMSZKT12Sd2