До уваги адвокатів! Наголошуємо, що згідно рішення Ради адвокатів України №41 від «12» квітня 2019 року «Про затвердження Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції» адвокатам України дозволено в строк до 01 січня 2022 року використовувати Типову форму ордера, виготовлену друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону

Типова форма ордеру, виготовлена друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону відповідно до Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 36 від «17» грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, діє після 01 січня 2022 року до закінчення повноважень адвоката у конкретній справі (провадженні).
Відповідно до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги (нова редакція) (надалі – Положення), затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 41 від «12» квітня 2019 року, бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua  слідуючи командам системи.
Згенерувати ордер можливо наступним чином:
 1. Перейдіть на офіційний веб-сайт Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua .
 2. Натисніть кнопку «Вхід для адвоката».
 3. Увійдіть в особистий кабінет адвоката (введіть Ваш логін і пароль та натисніть кнопку «Увійти»).
 4. В особистому кабінеті адвоката оберіть розділ «Ордери».
 5. Оберіть підрозділ «Новий ордер».
 6. Вкажіть необхідні дані (скориставшись кнопками вибору, які запропоновані) та натисніть кнопку «Сформувати ордер».
Ордер містить обов’язкові реквізити, частина яких заповнюється при генерації автоматично, серед них – двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ. Решту реквізитів адвокат заповнює самостійно.
Згенерований ордер зберігається в обрану на Вашому пристрої папку для завантажених файлів.
Згідно опису, викладеного у Додатку №1 до Положення, типова форма ордеру повинна мати формат А-4.
Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування ордерів відображається у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті НААУ та у адміністративній частині електронної бази даних ЄРАУ.
 
Окрім вказаного вище, просимо звернути увагу на наступні роз’яснення, викладенні в рішеннях Ради адвокатів України:
 1. Система управління електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України генерує у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України ордери на надання правничої (правової) допомоги відповідно до обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності (рішення Ради адвокатів України №106 від «11» вересня 2021 року «Про надання роз’яснення щодо застосування ордеру на надання правничої (правової) допомоги»).
   
 2. Положенням не передбачено обов’язку адвоката щодо роздрукування ордеру у кольоровому та/або чорно-білому вигляді. Отже, адвокат вправі роздруковувати ордер як у чорно-білому так і в кольоровому вигляді на власний розсуд (рішення Ради адвокатів України №68 від «26» червня 2019 року «Про затвердження роз’яснення щодо застосування форми (бланку) ордеру на надання правничої (правової) допомоги»).
   
 3. З огляду на чинне законодавство, а також керуючись п.12 Положення, підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, може бути скріплений відтиском печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання за її наявності.
  Вимоги щодо обов’язкового використання печатки не передбачені Положенням про ордер на надання правничої (правової) допомоги, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 12 квітня 2019 року № 41 та відповідно чинного законодавства є незаконними (рішення Ради адвокатів України № 118 від «21» вересня 2019 року «Про затвердження роз’яснення щодо обов’язкового використання печатки адвокатським об’єднанням при оформленні ордеру»).
   
 4. Номер посвідчення адвоката України, ким та коли воно видане, є обов’язковими реквізитами ордеру. При генерації ордеру, у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua , графа «посвідчення адвоката» заповнюється автоматично.
  У випадку, якщо під час генерації ордеру, графа «посвідчення адвоката» не заповнилась автоматично, це означає, що відповідні відомості адвоката відсутні в Єдиному реєстрі адвокатів України. В такому випадку для зручності в роботі адвокат повинен оновити відомості про себе в ЄРАУ, а до тих пір вправі вносити ці данні вручну (рішення Ради адвокатів України №98 від «20» вересня 2019 року «Про затвердження роз’яснення щодо заповнення обов’язкових реквізитів ордеру на надання правової допомоги»).
   
 5. Ордер на надання правової допомоги не замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою для здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту.
  Водночас, ордер може бути оформлений адвокатом на підставі усної угоди з клієнтом, що перебуває, зокрема, у слідчому ізоляторі, але у найближчий можливий строк адвокат зобов’язаний укласти з клієнтом договір про надання правової допомоги у письмовій формі (рішення Ради адвокатів України № 57 від  «12» квітня 2019 року «Про затвердження роз’яснення щодо оформлення ордерів на надання правової допомоги до укладення письмового договору»).