Інформація щодо внесення платежів адвокатами, стажистами та помічниками адвокатів

Рішенням № 216 від 13.12.2018 р.  «Про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації  адвокатського самоврядування у 2019 р.» встановлено, що щорічний внесок на забезпечення реалізації  адвокатського самоврядування у 2019 р. сплачується адвокатами у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме в сумі – 1921 грн,

з якої 70% – 1344 грн 70 коп.  – сплачується безпосередньо раді адвокатів регіону (раді адвокатів Одеської області),

30 % – 576 грн 30 коп.  – сплачується Національній асоціації адвокатів України.

Оплата до 31 січня 2019 року.

Розмір внеску за проходження стажування встановлюється Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  у розмірі 3 (трьох) мінімальних заробітних плат, фіксованих на день подання особою заяви про призначення стажування.

Розмір внеску за внесення даних щодо стажиста та помічника адвоката в ЄРАУ –  дорівнює 50% від однієї мінімальної заробітної плати, також фіксованих на день подання особою заяви про призначення стажування (або реєстрації помічника).

Увага!

У зв’язку з корегування розміру мінімальної заробітної плати, змінюються  суми оплати за проходження стажування та за адміністрування  послуг з оформлення помічника адвоката.

Мінімальна заробітна плата на 01 січня 2019 року  складає 4173 грн.