Монополія адвокатури – не для державних органів та юридичних осіб

Монополія адвокатури – не для державних органів та юридичних осіб 

Світовий досвід представництва в судах свідчить про те, що юристів, які входять до штату юридичної особи (є працівниками юридичної особи), віднесено до переліку осіб, які здійснюють представництво юридичної особи.

Чинні процесуальні кодекси визначають поняття «самопредставництва юридичної особи» шляхом закріплення такого права тільки за керівником або членом виконавчого органу такої юридичної особи, а для держави та територіальної громади – тільки за керівником відповідного органу, що в цілому значно обмежує та звужує можливість самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді.

Наразі, тільки один процесуальний закон дозволяє працівникові юридичної особи реалізовувати право на самопредставництво юридичної особи (частина 2 статті 58 Кримінального процесуального кодексу України), у той же час як у трьох інших процесуальних законах такої можливості не передбачено, що, як наслідок, штучно обмежує реалізацію цього права.

Вирішити відповідну проблемну ситуацію покликаний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей само представництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді (№2261 від 15.10.2019 року).

Ініціаторами законопроекту пропонується врегулювати ряд проблемних аспектів, виникнення яких зумовлено запровадженням реформ у 2017 році.

Зокрема, передбачені зміни до процесуальних кодексів, що забезпечать розширення переліку осіб, які можуть представляти інтереси органів державної влади та юридичних осіб у судовому процесі, а саме: запропоновано надати таку можливість не лише керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, але й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту), (тобто, включаючи працівників) тощо.

Прийняттям такого закону остаточно будуть вирішені питання, пов’язані не тільки з наявністю існуючих прогалин у законодавстві щодо самопредставництва державних органів та юридичних осіб, але і щодо неможливості працевлаштувати адвокатів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування.

У той же час, запропоновані зміни не обмежують виключне право адвокатів на представництво іншої особи в суді.

За межами реалізації права на самопредставництво органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, незалежно від порядку їх створення, так само можуть бути представлені тільки адвокатами (з урахуванням обмежень вже встановлених Конституцією України).

Авторами законопроекту є Костін Андрій Євгенович (IX скликання), Венедіктова Ірина Валентинівна (IX скликання), Кучер Олексій Володимирович (IX скликання) та інші.

Текст законопроекту за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67079.