Панове адвокати! Господарський суд Одеської області надіслав для ознайомлення орієнтовну програму круглого столу на тему: «БАНКРУТСТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», який  відбудеться 13 грудня 2018 року

Господарський суд Одеської області

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ

„БАНКРУТСТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ”

13 грудня 2018 року

Захід відбудеться за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29, 2 поверх малий конференц-зал Південно-західного апеляційного господарського суду

Під час роботи круглого столу планується обговорення актуальних питань неспроможності та новел Кодексу з процедур банкрутства.

Реєстрація та вітання

09:30-10.00

Реєстрація учасників Круглого столу. Кава.

10:00-10:10

Відкриття заходу. Вітальне слово голови Господарського суду ОдеськоїобластіПетрова Володимира Степановича, кандидата юридичних наук.

10:10-10:20 

Вступне слово судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, секретаря судової палати для розгляду справ про банкрутство Погребняка Володимира Яковича, кандидата юридичних наук (по відеоконференцзвязку)

10:20-10:30Вступне словоголовиАсоціаціїсуддівгосподарськихсудів,суддіПівденно-західногоапеляційногогосподарського судуБогацькоїНаталіїСтаніславівни.

Сесія 1. Перспективи розвитку конкурсного права.

Теми для обговорення: новели Кодексу з  процедур банкрутства, проблеми застосування.Доповіді до 15 хв., відповіді на питання до 10 хв. Модератор сесії суддя Грабован Лілія Іванівна.

10:35-10:50

Жуков Сергій Вікторович –суддяКасаційногогосподарського суду у складі Верховного суду,кандидата юридичних наук(по відеоконференцзв’язку)15 новел Кодексу з процедур банкрутства.

 10:50-11:05 Подцерковний Олег Петрович – завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрНУ України. Новели банкрутства фізичних осіб.

11:05-11:20 Степанова Тетяна Валеріївна – професор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, доктор юридичних наук. Щодо відповідності Кодексу з процедур банкрутства правилам юридичної техніки та вимогам кодифікації.

11:20-11:45 обговорення, дискусія.

Сесія 2.Сучасна практика розгляду справ про банкрутство. Проблеми та шляхи вирішення.

Теми для обговорення: практика розгляду справ про банкрутство; розгляд заяв з майновими вимогами до боржника; продаж майна в процедурі банкрутства;функції суду в процедурах банкрутства. Доповіді до 10 хв., відповіді на питання до 10 хв. Модератор сесії суддя Антощук Світлана Іванівна.

11:50-12:00 Богатир Константин Вікторович –суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.Продаж майна в процедурі банкрутства.

12:00-12:10 Антощук Світлана Іванівна–суддя Господарського суду Одеської області. Розгляд заяв з майновими вимогами до боржника у справах про банкрутство.

12:10-12:20 Найфлейш Володимир Давидович–суддя Господарського суду Одеської області, кандидат юридичних наук. Участь фізичних осіб у справах про банкрутство.

12:20-12:30 Грабован Лілія Іванівна–суддя Господарського суду Одеської області,кандидат юридичних наук. Функції суду в процедурах банкрутства.

12:30-12:50 обговорення, дискусія.

Сесія 3. Арбітражний керуючий у  конкурсному процесі.

Теми для обговорення: роль і завдання арбітражного керуючого у справі про банкрутство; відповідальність; проблеми у діяльності.Доповіді до 10 хв., відповіді на питання до 10 хв. Модератор сесії суддя Найфлейш Володимир Давидович.

12:55-13:05 Іллін Олексій Миколайович – начальник відділу з питань банкрутства Головного територіального управління Юстиції в Одеській  області. Проблеми  виконання обов’язківарбітражнимикеруючими.

13:05-13:15 Данилов Артем  Іванович– арбітражний керуючий.  Незалежність як принцип діяльності арбітражного керуючого.

13:15-13:25 Колмикова Тетяна Олександрівна– арбітражний керуючий.  Принцип повноти дій ліквідатора.

13:25-13:45

обговорення, дискусія, підведення підсумків. Завершення заходу.

*Контакти відповідальної особи за проведення круглого столу – Березовська Каріна

роб.тел. (0482) 307-995.