Панове, на Жуковського, 14 у робочі дні з 9 до 13.00 можете отримати виготовлені посвідчення адвоката України

Акименко

Вадим

Михайлович

Аксеніна

Анастасія

Миколаївна

Александрова

Анастасія

Сергіївна

Бобовський

 Костянтин

Юрійович

Болдур

Олександр

Федорович

Борщенко

Владлена

Валеріївна

Ващіліна

Неллі

 Сергіївна

Веселов

Андрій

Вікторович

Гаджук

Олена

Сергіївна

Закусило

Зінаїда

Олегівна

Кірчев

Ігор

Іванович

Колесниченко

Костянтин

Едуардович

Красільнікова

Марина

Степанівна

Крись

Юлія

Олександрівна

Мазур

Наталя

Сергіївна

Мартинюк

Євгенія

Леонідівна

Мітюченко

Анастасія

Сергіївна

Панченко

Олена

Сергіївна

Платоненко

Юліана

Андріївна

Пушкаренко

Олександра

Олександрівна

Райчев

Іван

Дмитрович

Руснак

Тетяна

Олександрівна

Сєбова

Оксана

Іванівна

Сорокін

Кирило

Олександрович

Ткач

Олена

Сергіївна

Целух

Ольга

Василівна

Чечель

Наталія

Вячеславівна

Шмигіна

Стефанія

Олександрівна

Янковська

Інна

Валентинівна