21 червня 2019 року в Національному університеті “Одеська юридична академія” відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ: досвід становлення» 

На пленарному засіданні обговорювалися питання функціонування системи Державного бюро розслідувань, його формування  та кадрове забезпечення, а також актуальні питання процесуальної діяльності Бюро, проблеми кваліфікації злочинів, віднесених до його підслідності, криміналістичні засади та методика розслідування злочинів підрозділами Бюро, кримінологічні проблеми, зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності.

Модерацію заходу здійснювала адвокат, секретар дисциплінарної плати КДКА Одеської області, член Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань, завідувач кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури НУ ОЮА Нана Бакаянова

б

У своїй доповіді під час відкритої зустрічі з науковцями, студентами, адвокатами, правниками Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба звернув увагу на актуальні питання діяльності Державного бюро розслідувань, привівів статистичні показники, зазначив шляхи подальшого розвитку Бюро та відповів на запитання.

в

Відповідаючи на запитання адвоката, члена Комітету захисту професійних прав адвокатів та дотримання  гарантій адвокатськоі діяльності Володимира Долгова про проблему порушення професійних прав адвокатів працівниками Національної поліції на досудовому розслідуванні, Роман Труба підкреслив, що Бюро є правоохоронним органом, який сповідує європейські цінності, наголосив на тому, що професійні права адвокатів не можуть порушуватися, що має бути стандартом у діяльності працівників Бюро.

Директор   Державного бюро розслідувань також зазначив, що в Стратегічній програмі розвитку Бюро на 2017-2022 роки одним із основних принципів діяльності ДБР є принцип дотримання прав і свобод людини, у тому числі й права на захист.

В ході обговорення на круглому столі з питань взаємодії Державного бюро розслідувань з адвокатурою, громадськістю, ЗМІ, державними органами, адвокат Олена Валіхметова звернула увагу на те, що суспільство очікує від Бюро розслідування резонансних справ та справ щодо злочинів високопосадовців, тоді як сьогодні Бюро розслідує справи, які не можуть вирішити проблему злочинності та системні негативні явища у суспільстві.

У відповідь заступник Директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Полтава Олексій Новіков зауважив, що з початку своєї діяльності – з 27 листопада 2018 року – і на теперішній час Державне бюро розслідувань змушено працювати на так званій «давальницькій сировині» – оперативне супроводження у кримінальних провадженнях здійснюється іншими правоохоронними органами, що обумовлюється відсутністю власних оперуповноважених у штаті Державного бюро розслідувань.

16 травня 2019 р. внесено зміни до Закону «Про Державне бюро розслідувань», якими передбачено діяльність оперативників у складі Бюро, завдяки чому оголошено конкурс на ці посади. Лише після кадрового поповнення оперуповноваженими та початку їх діяльності можна буде надати об’єктивну оцінку роботі Бюро. 

а

Під час конференції між Національним університетом «Одеська юридична академія» та Державним бюро розслідувань підписано Договір про співробітництво у сфері навчальної, методичної, наукової, інформаційної та іншої діяльності.

Договір передбачає можливість залучення фахівців Університету до роботи над проектами нормативно-правових актів, у тому числі у складі комісій, робочих груп, інших консультативно-дорадчих органів Бюро, надання відповідних консультацій, проходження навчальної та інших видів практик здобувачами вищої освіти Університету в Бюро та його територіальних органах.

д

Без названия